Juni u predškoli
24. June 2021

Vozačke dozvole za bicikl u Nemačkoj školi Beograd

U utorak, 29.06.2021. mesto za parkiranje bicikala na ulazu škole bilo je premalo, jer su mnogi učenici 4. i 5. razreda došli biciklom u školu da bi polagali praktični ispit za dobijanje vozačke isprave za bicikl DSB-a, tj. Nemačke škole Beograd.

Pre odlaska na poligon, koji je izgrađen na sportskom igralištu, svaki učenik morao je da proveri da li je njegov bicikl bezbedan za učešće u saobraćaju ili ne. Pritom su učenici utvrdili da većina njihovih bicikala ne ispunjava norme o tehničkoj ispravnosti za saobraćaj. U svakom slučaju, sada svako zna kako mora da nadogradi svoj bicikl. 😊

Na sportskom igralištu trebalo je da učesnici savladaju stazu sa raznim zadacima. Pre polaska – nipošto – se ne sme zaboraviti pogled preko ramena! Izvršeno je testiranje osećaja za ravnotežu tako što je svako morao lagano da vozi pravom linijom. Pored toga, trebalo je da voze preko klackalice i rampe, što i nije toliko daleko od stvarnosti kad pomislimo na beogradske ulice.

Koordinaciju na biciklu učenici su dokazali tako što su vozili krugove, osmice i slalom. Osim toga, simulirano je skretanje biciklom, takođe pogledom preko ramena, i vožnjom jednom rukom kako bi se drugom rukom dao signal za skretanje ili promenu trake. Na kraju je zahtevano da ne projure preko ciljne linije nego da se bezbedno zaustave ispred linije.

Bez izuzetka, svi učenici su bravurozno položili ispit na poligonu tako da je gospodin Merk, savezni policajac pri nemačkoj ambasadi, svima, koji su takođe uspešno položili i usmeni deo ispita, uručio zaslužene vozačke dozvole za bicikl. Gospodin Merk je još jednom naglasio od kolikog je značaja da radije još jednom pogledamo unazad a u opasnim saobraćajnim situacijama mirno siđemo i bicikl guramo trotoarom.

Najbitnija pravila prvenstva prolaza kao i najvažniji saobraćajni znakovi sada bi trebalo da su poznati svim ponosnim vlasnicima vozačkih isprava. Uz vozačke dozvole za bicikl upućujemo apel roditeljima da sa svojom decom i dalje vežbaju kretanje u uličnom saobraćaju.

Bodo fon der Trenk (Bodo von der Trenck)
Preveo Časlav Raspopović

Fotogalerija