Voices

za učenike od 5. do 12. razreda

Voices

za učenike od 5. do 12. razreda

Sadržaj

U sekciji Voices zajedno ćemo:

  • pevati popularne i aktuelne pesme
  • pevati u dva ili tri glasa
  • organizovanti nastupe
  • sastavljati liste sa pesmama za celu godinu

a pre svega ćemo se zabaviti..

Rukovodilac sekcije: Bojan Vukelić

Vreme: sreda 14:20-15:05 (A), petak 13:35-14:20 (B)

Mesto: Kabinet za muzičko