Gimnazija u Nemačkoj školi Beograd

Gimnazija u Nemačkoj školi Beograd

Gimnazija u Nemačkoj školi Beograd

Gimnazijom su obuhvaćeni razredi od 5. do12. Pruža produbljeno opšte obrazovanje, koje obuhvata kako teorijsko tako i praktično znanje, i uvodi učenike u osnove naučnih metoda rada. Naši učenici se usmeravaju ka ciljnom i samostalnom učenju, visokoj elokvenciji, kao i samostalnom i odgovornom rasuđivanju.

Nemačka škola Beograd kao škola u inostranstvu neguje razmenu jezika i kultura koristeći raznolikost svojih učenika. Na taj način učenici jačaju svoj kulturni identitet i bivaju osposobljeni da nastupe kao posrednici između kultura.