Pregled

Pregled i radno vreme

Vrtić Nemačke škole Beogradotvoren je za svu decu talentovanu za jezik u uzrastu od 3 do 5 godina. Vodimo računa da deca unapređuju svoje znanje u svim oblastima i u skladu sa svojim uzrastom. Svako dete koje se kod nas upiše treba da se oseća prijatno i da mu dolazak u vrtić predstavljazadovoljstvo. Tek tada dete postaje otvoreno za učenje jezika i prihvatanje drugih pedagoških ciljeva.

Vrtić nudi ili prepodnevni boravak ili celodnevni, u koji je onda uključen i popodnevni program.

Adresa vrtića:
Sanje Živanovića 15
SRB-11040 Beograd, Senjak
E-Mail: kiga@dsbelgrad.com
Kontakt osoba: Ralf Naeve

Radno vreme:
Prepodne: 07.30 – 12.15 časova
U 12.15 se preuzimaju deca iz prepodnevnog boravka

Ceo dan: 07.30 – 16.00 časova
U 16.00 časova se preuzimaju deca iz celodnevnog boravka