Otvoreni konkursi

Nemačka škola Beograd objedinjuje različite kulture, sinonim je za toleranciju i otvorenost. Već preko 160 godina škola neguje nemački jezik i kulturu. Oko 260 dece od vrtića, preko predškole, osnovne škole i gimnazije se u našoj ustanovi na optimalan način priprema za budućnost i sazreva u samostalne i odgovorne ličnosti.