Proslava Sv. Martina

Proslava Sv. Martina

Proslava Svetog Martina

Svake godine se 11. novembra organizuje proslava u sećanje na Svetog Martina, rimskog vojnika koji je sve što je imao delio sa siromašnima.

Svečanost se održava u školskom dvorištu i tom prilikom se oživljava legenda o Sv. Martinu. Peva se, recituju  se pesme i izvode se muzičke tačke.

Nakon izvođenja deca iz osnovne škole, predškole i vrtića idu ulicama noseći lampione i podsećajući sve nas na dobrotu u čoveku. Po završetku častimo se kolačima i toplim napicima.

Proslava Svetog Martina jedna je od omiljenih proslava u školi.