Sekcija za srpski jezik

Sekcija za srpski jezik

Šta radimo:
Vežbamo najčešće korišćene izraze srpskog jezika u najvažnijim svakodnevnim situacijama i na taj način pripremamo svakog polaznika ove sekcije za samostalno snalaženje u jednostavnim, rutinskim situacijama na nivou A1 do A2 u zemlji domaćinu Srbiji. Pored toga, članovima kursa pružamo i uvid u srpske tradicije i srpski način razmišljanja.

Kome je sekcija namenjena:
Ova sekcija namenjena je SVIM učenicima koji nisu maternji govornici srpskog jezika, a trenutno prolaze kroz svoju prvu godinu u Srbiji. Cilj joj je motivisati svakog člana da se malo zbliži sa jezikom zemlje domaćina i proširi sopstvene vidike. Navrati…

Rukovodilac sekcije: gospođa Kušević
Termin: sredom 13:30 – 14:15 h