Pregled toka školovanja u Nemačkoj školi Beograd

O prijemu u školu odlučuje uprava škole. Nastavni planovi i programi su zasnovani na nemačkim programima. Prebacivanje u naredni razred se odvija po pravilniku škole a zasnovano je na principima koje je 10.12.2003. godine donela Državna komisija za školstvo u inostranstvu.
Ispitni zadaci za osnovnu školu i Realschulese centralno pripremaju u Nemačkoj. Maturski ispiti se regionalno pripremaju zajedno sa Nemačkim školama u Budimpešti, Pragu, Sofiji, Varšavi i Zagrebu

Jezik na kojem se odvijaju predavanja Nemački Razred  112
     
Strani jezici Engleski Razred 2 12
  Srpski Razred 2 12
  Francuski Razred 2 12