Schülermitverantwortung

Učenički parlament … učenje oblikovanja demokratskih struktura

  • Izučavanje demokratskih struktura je važan deo rada u školi. U okviru Učeničkog parlamenta nude se mogućnosti sudelovanja u formiranju tih struktura. U tu svrhu Učeničkom je parlamentu neophodan dobrovoljni angažman učenika.
  • Učenički parlament zastupa učenike i njihov centralni gremij jeste skupština predstavnika odeljenja. Dva učenika izabrana od strane predstavnika učenika svih razreda su njihovi glasnogovornici, koji su u odnosu na nastavnike i roditelje kontakt osobe i zastupaju učenik.
  • Skupština predstavnika odeljenja bira nastavnika od poverenja, koji je kontakt osoba za učenike.
  • Preduzimanjem akcija i organizovanjem proslava Učenički parlament može da obogati školsku svakodnevicu.
  • Zadaci i mogućnosti učenika su regulisani Pravilnikom o radu Učeničkog parlamenta.