Schülermitverantwortung

Schülermitverantwortung

Pravilnik Učeničkog parlamenta Nemačke škole Beograd

Pravilnik

1. Zadaci
1.1 Učenički parlament postoji u svrhu negovanja učešća učenika u oblikovanju školskog života, zajedništva u školi, kao i unapređenja samostalnosti i odgovornosti učenika.
1.2 Der Wirkungsbereich der Schülermitverantwortung ergibt sich aus der Aufgabe der Schule: Die Schüler haben in diesem Rahmen die Möglichkeit, ihre Interessen zu vertreten und durch selbstgewählte oder übertragene Aufgaben eigene Verantwortung zu übernehmen.
1.3 Učenički parlament treba da bude podržan od svih učesnika u školskom životu.
2. Odeljenska zajednica, predstavnici učenika
2.1 Učenici učestvuju u radu škole preko
1. Odeljenske zajednice
2. Predstavnika učenika.
Predstavnici učenika su predsednici odeljenja, Savet učenika i Portparol učenika.
2.2 U Nemačkoj školi Beograd učenici biraju svoje predstavnike po principima koji važe za demokratske izbore.
2.3 Odeljenska zajednica i predstavnici učenika nemaju politički mandat.
3. Odeljenska zajednica
3.1 Odeljenska zajednica ima zadatak da savetima i odlukama učestvuje u svim pitanjima Učeničkog parlamenta koji proizađu iz rada odeljenja. Podstiče saradnju sa svim nastavnicima odeljenja.
4. Predsednik odeljenja
4.1 Od 5. Razreda učenici svakog odeljenja biraju na početku školske godine iz svojih redova predsednika odeljenja i njegovog zamenika.
4.2 Predsednik odeljenja zastupa interese učenika dotičnog odeljenja i obaveštava odeljensku zajednicu o svim pitanjima koja su od opšteg značaja.
5. Savet učenika
5.1 Savet učenika je zadužen za sva pitanja Učeničkog parlamenta, a koja se tiču škole kao celine. Direktor škole obaveštava Savet učenika o svim pitanjima koja su od opšteg značaja za Školski parlament.
5.2 Savet učenika donosi pravila u kojima se naročito utvrđuju način rada Učeničkog parlamenta u školi kao i postupak za izbor predstavnika učenika (Pravilnik Učeničkog parlamenta).
6. Portparol učenika
6.1 Učenici od 4. do 12. razreda od svih kandidata biraju jednog portparola i njegovog zamenika.
Kandidati se pismeno kandiduju za ovu poziciju. U slučaju da ima više kandidata, može se sazvati runda razgovora među učenicima od 4. do 12. razreda.
6.2 Portparol učenika je predsednik Saveta učenika. On zastupa interese učenika u školi.
6.3 Portparol učenika, direktor škole i nastavnik od poverenja treba da se sastaju u ravnomernim razmacima da bi diskutovali i međusobno se informisali o pitanjima Učeničkog parlamenta.
7. Nastavnik od poverenja
7.1 Savet učenika bira nastavnika od poverenja i njegovog zamenika uz njihovu saglasnost.
7.2 Nastavnik od poverenja i njegov zamenik savetuju Učenički parlament, podržavaju ga pri ispunjenju njegovih zadataka i unapređuju saradnju sa nastavnicima, direktorom škole i roditeljima. Sa svojim savetima mogu da učestvuju u svim manifestacijama Učeničkog parlamenta, a naročito na sednicama predstavnika učenika.
8. Pravilnik Učeničkog parlamenta
8.1 Pravilnik o izboru Predsednika odeljenja i njegovog zamenika
Pravo učestvovanja u izboru imaju svi učenici odeljenja. Biraju po jednog Predsednika odeljenja i njegovog zamenika. Izbor se odvija u prve tri nedelje školske godine. Izbor je tajan. Svako ima 2 glasa. Izabrani su oni kandidati, koji u istom izbornom krugu dobiju najveći odnosno drugi po redu broj glasova.
8.2 Izbor Portparola učenika i njegovog zamenika
Pravo učestvovanja u izboru imaju svi prisutni učenici od 4. razreda. Izbor se odvija u prve četiri nedelje školske godine. Izbor je tajan. Svako ima 2 glasa. Izabrani su oni kandidati, koji u istom izbornom krugu dobiju najveći odnosno drugi po redu broj glasova.
8.3 Izbor nastavnika od poverenja i njegovog zamenika
Izbor se odvija krajem školske godine za novu školsku godinu. Pravo učestvovanja u izboru imaju svi predsednici odeljenja i njihovi zamenici. Izbor je tajan. Svako ima 2 glasa. Izabrani su oni kandidati, koji u istom izbornom krugu dobiju najveći odnosno drugi po redu broj glasova.
8.4 Mandat
Mandat traje jednu školsku godinu. Ponovni izbor je moguć. Ukoliko jedan član istupi, izbori mogu da se ponove.
9. Protokol
Sa svake sednice Saveta učenika treba da se sastavi protokol, kog potpisuju portparol učenika i nastavnik od poverenja. Jednu kopiju dobija direktor škole. Protokol se čuva u registratoru Učeničkog parlamenta.
10. Stupanje na snagu
Pravilnik Učeničkog parlamenta stupa na snagu danom odobrenja od stranje Saveta učenika, direktora škole i Školskog odbora i može da bude izmenjen sa dve trećine glasova Saveta učenika. Uslov za stupanje na snagu ovog Pravilnika je ispunjen.

Beograd, 22.06.2004. godine, izmenjeno 30.5.2018. od strane Saveta učenika, odobreno 23.08.2018. godine od strane Nastavničkog veća.