AG Schach

za učenike od 2. do 4. razreda

Šah

za učenike od 1. do 4. razreda

Sadržaj

Na šahovskoj sekciji zajedno:

  • učimo osnove šahovske igre;
  • igramo sa drugom decom šah;
  • upoznajemo šahovske programe;
  • rešavamo kraće šahovske zadatke i naravno
  • organizujemo turnire, pri čemu ne zaboravljamo da se zabavimo.

Rukovodilac sekcije: Časlav Raspopović

Vreme: četvrtak 12:20 – 13:05 (1.,2.), petak 13:35 – 14:20 (3.,4.)

Mesto: učionica 4. razreda