Izlet učenika osmog razreda u Petnicu
22. March 2019
Poseta Beogrdskoj filharmoniji
28. March 2019

Regionalno stručno usavršavanje u Nemačkoj školi Beograd

Nemačka škola Beograd je po prvi put domaćin i organizator Seminara  Kordinatora nemačkih osnovnih škola za region Centralne i Istočne Evrope, koji je održan od 21.3. do 23.3.2019.godine. Kolege iz osam zemalja regiona učestvovale su na saminaru “O Usvajanju jezika nematernjih govornika nemačkog jezika”: Poljske, Gruzije, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Češke i Slovačke.

Na osnovu teorijskih i praktičnih saznanja od strane Prof. Dr. Petre Gretsch, a u vezi sa trenutnim istraživanjima o usvajanju jezika, imali smo priliku da produbimo naša saznaja o jezičkoj dijagnostici kao i o jezičkom razvoju. Kolege iz regiona su prezentovle kako izgleda nastava u njihovim školama i predstavili primere “dobre prakse”, ali su otvoreno govorili i o problemima i poteškoćama, sa kojima se svakodnevno suočavaju. U veoma pozitivnoj i opuštenoj atmosferi, sa ukusnim kolačima u kratkim pauzama za kafu, učesnici su podeliili svoja iskustva, upoznali se sa materijalima i saznali mnogo od drugih kolega. Pozitivni utisci kao i oduševljenje povodom načina rada jezičkih radionica u našoj školi će svi učesnici dugo pamtiti.

S. Smiljković