Beschwerdemanagement

Beschwerdemanagement

Psiholog u našem vrtiću

Naš psiholog u vrtiću posmatra i prati razvoj vaše dece. Njen zadatak je da upozna svako dete pojedinačno, njegovu ličnost, njegove sklonosti, jake strane i eventualne slabosti i poteškoće. Opservacijom deteta u slobodnoj igri i u organizovanim grupnim aktivnostima, kao i korišćenjem standardizovane razvojne skale i razvojne tabele stiče se celokupna slika deteta. Nakon toga se u razmeni sa vaspitačima i roditeljima preporučuju dalji koraci koji će omogućiti da dete optimalno napreduje. Veoma nam je važno da pored usvajanja nemačkog jezika propratimo vaše dete i u svim ostalim oblastima razvoja, kao i da doprinesemo jačanju njegove ličnosti.

Svaki roditelj koji ima nedoumice vezano za razvoj svog deteta ili želi da se posavetuje u vezi sa vaspitanjem dobrodošao je kod nas.