Savetovanje sa školskim psihologom

 • Školski psiholog je gospođa Maja Bošnjak
 • Radno vreme: od ponedeljka do četvrtka, od 8.00 do 16.00 časova
 • Službeni mobilni: +381 (0) 60 048 70 22, dostupan i petkom
 • U vanrednom slučaju: +381 (0) 60 048 70 26
 • Termini se dogovaraju putem mejla/telefona/direktno u školi/u sekretarijatu

Opšte informacije

Odeljenje za školsku i socijalnu psihologiju postoji od 2011. godine i obuhvata širok spektar zadataka koji se odnose na sve uzraste – od vrtića do završnih razreda gimnazije. Zadaci uključuju sledeće:

Pružanje saveta, praćenje razvoja uz adekvatnu psihološku terapiju kao i sistemsko pružanje podrške za:

 • učenike, roditelje/staratelje, nastavnike, pedagoško osoblje i grupe, odn. razrede;
 • školu kao društvenu organizaciju i kao instituciju koja ima zadatak obrazovanja i vaspitanja.

U ovom smislu treba pre svega navesti sledeće tematske oblasti:

 • pojedinačno savetovanje učenika i razgovori sa njima po pitanjima učenja, uspeha, razvoja i ponašanja;
 • savladavanje poteškoća pri učenju i organizovanju izrade domaćih zadataka
 • podsticanje nadarenosti učenika;
 • razvoj individualnih planova i mera za napredovanje, kao što je npr. čvrsto utemeljena jedinica za dodatnu nastavu – „učenje učenja“;
 • pružanje saveta i dijagnostike napredovanja u okviru inkluzivne škole;
 • terapeutsko praćenje u slučaju poteškoća u okviru porodice ili škole;
 • pružanje saveta roditeljima po pitanjima problema u odgoju, međukulturalnih poteškoća sa fokusom na ukidanju klišea, kao i konflikata u okviru porodice;
 • menadžment konflikata i njihovo konstuktivno savladavanje (mobing);
 • supervizija;
 • setting odeljenja;
 • empirijska istraživanja, feedback;
 • dijagnostika;
 • podrška razvoju škole i kvaliteta.

Napomena: važi obaveza čuvanja poslovne tajne, odnosno informacije se ne smeju davati trećim licima bez saglasnosti dotičnih osoba.