Maj u predškoli
1. June 2023
Fudbalski turnir u Nemačkoj školi Beograd
7. June 2023

Naš prvi lаpbuk!

Evo rezultata prvih prezentacija naših učenika na temu „zanati i zanimanja“!

Tamara Lopičić

Fotogalerija