Rhapsody in School
9. November 2016
Trilateralna manifestacija na temu zaštite životne sredine 26.9.2016. u Francuskom institutu
16. November 2016

Proslavljamo Sv. Martina sa osnovnom školom

Uz svetlost lampiona i zajedno sa osnovnom školom smo išli u šetnju u čast Sv. Martinu. Na proslavi je bio i pravi konj, kojeg je jahao Sv. Martin.