Praksa u Nemačkoj školi Beograd

Naša škola svake godine primi na praksu veliki broj studenata pedagogije, kao i vaspitača.

Molimo sve zainteresovane da pravovremeno pošalju svoju prijavu na upravu škole:

Stefan Wiedenhofer, direktor škole

schulleiter@dsbelgrad.com

Uz prijavu treba priložiti CV, motivaciono pismo sa naznakom predmeta, informaciju da li se radi o dobrovoljnoj ili obaveznoj praksi, kao i vremenski period trajanja prakse.

Kandidati sami snose troškove putovanja i boravka, kao i troškove neophodnog osiguranja.