Praksa u Nemačkoj školi Beograd

Nemačka škola Beograd redovno prima na praksu studente pedagogije i vaspitače kako u školi tako i u vrtiću sa predškolom.

Molimo sve zainteresovane za vrtić i predškolu da blagovremeno pošalju svoju prijavu na: [email protected]

Molimo sve zainteresovane za školu da blagovremeno pošalju svoju prijavu na: [email protected]

Za školsku 2023/24 godinu nažalost više nema slobodnih mesta, ali se radujemo vašim prijavama za sledeću školsku godinu.

Uz prijavu treba priložiti

  • CV
  • motivaciono pismo sa naznakom željene ustanove (vrtić, osnovna škola, gimnazija) i predmeta i navesti da li se radi o dobrovoljnoj ili obaveznoj praksi, kao i vremenski period planiranog trajanja prakse.

Kandidati sami snose troškove puta i smeštaja kao i troškove odgovarajućeg osiguranja.

Očekujemo vašu prijavu…