Srećan Božić
22. December 2020
Pozdravna reč direktora škole
23. December 2020

Postupanje u vremenu korone

Ako moje dete ima kijavicu, da li sme da ide u školu ili vrtić? Sva pravila u su doba Korone izmenjena, jer u ovim posebnim vremenima moramo biti veoma odgovorni kako za svoje zdravlje tako i za zdravlje drugih ljudi. Za bolju orijentaciju roditelja, zaposlenih i dece, napravili smo opsežan informacioni list (za preuzimanje) koji tačno objašnjava ko i kada mora ostati kod kuće. Molimo Vas da ga detaljno proučite, kako ne bi došlo do nesporazuma. Kod dodatnih pitanja Vam stojimo na raspolaganju.