Obaveštenja o privatnosti

 

Nemačka škola Beograd, Petra Čajkovskog 4, Beograd („Škola“, „Rukovalac“) prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti dece, roditelja, zaposlenih, kandidata za posao i zaposlenih kod poslovnih partnera i u odnosu na ove podatke postupa kao rukovalac. Privatnost lica nam je bitna i u svemu postupamo u skladu sa načelima obrade podataka o ličnosti.

 

Za više informacija, molimo Vas da kliknete na željeni link niže (kategorija lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju)

Obavestenje o privatnosti-Zaposleni

Obavestenje o privatnosti-Kandidati

Obavestenje o privatnosti-Roditelji

Obavestenje o privatnosti-Deca

Obavestenje o privatnosti-Dobavljaci