Musikalische Erziehung

Musikalische Erziehung

Muzičko vaspitanje

U okviru nastave muzičkog učenici od 2. razreda uče da sviraju blok flautu, kao i da čitaju i pišu note. Deca sviraju dečje pesme i muzičke komade, sami i u malim grupama uz ritmičku pratnju. U okviru školskih manifestacija mogu da pokažu svoje muzičko umeće i da izraze svoju kreativnost. Za decu koja su u većoj meri zainteresovana za muziku postoji diferencijalno učenje.