Musik 

Muzička kultura

„Muzika je za svakog nešto jer je ono što mi podučavamo više od muzike. Muzika je sredstvo kojim se učenicima pokazuje život i zbog toga je ona tako važna.
Koristimo muziku kao sredstvo za podučavanje sposobnosti kao što su koncentracija, socijalna odgovornost, samosvest, samokontrola, ljudsko dostojanstvo i siguran nastup i saradnja kao deo tima“, rekao je kanadski stručnjak Brajan Knap (Bryan Knapp).

Sve ovo važi i kod nas, pošto je muzička kultura u Nemačkoj školi Beograd važan predmet. Pevanje, sviranje bubnjeva i drugih instrumenata, body percussion, zajedničko slušanje muzike, kao i sticanje znanja o kompozitorima i pop zvezdama – sastavni su deo nastave.

Muzika deci pomaže prilikom učenja, podstiče kreativnost, a ujedno je i lep hobi.

Ali pre svega: muzika pričinjava zadovoljstvo!