Ručak

  • Ručak školske 2019/2020.godine isporučuje firma Party Service
  • Deca dobijaju topao i na dnevnoj osnovi pripremljen obrok
  • Deci na raspolaganju stoje jedna velika i jedna mala kantina

Poručivanje ručka

Kao što je odlučeno od strane roditelja i u predstojećoj školskoj 2019/2020 ručak će isporučivati firma Party Service.

Ugovorene su sledeće cene:

RSD 355,00 za malu porciju – vrtić, predškolski razred, 1. razred

RSD 440,00 za srednju porciju – 2-5. razred

RSD 480,00 za veliku porciju – 6-12. razred

Cene su obavezujuće do 30.08.2020. godine.

Prijavljivanje za ručak

Jelovnik se radi na mesečnom nivou i biće postavljen na sajtu škole do 20. u mesecu.

Poručivanje jela mora da se izvrši između 20. i 25. u mesecu za naredni mesec putem web-aplikacije stavljene na raspolaganje od strane škole. Škola će svim roditeljima poslati neophodne instrukcije za aktiviranje web-aplikacije.

Odjavljivanje ručka

mora da se izvrši do 9 časova ujutro za dotični dan preko web-aplikacije na e-mail adresu: partyservicedsbelgrad@gmail.com. Ukoliko to ne uradite, Vaše dete će se smatrati prijavljenim i ručak za taj dan će Vam se obračunati.  Kontakt osoba kod Party Service-a jeste Marina Draganjac, tel. +381 64 84 111 10.

Plaćanje

Plaćanje se vrši direktno između roditelja i Party Service-a, i to svakog meseca unapred za naredni mesec.

Plaćanje kreditnom karticom se vrši direktno iz aplikacije. Payment vendor je Banka Intesa. U izuzetnim slučajevima račun može da se plati uplatnicom kao do sada. Krediti koji nastanu prilikom otkazivanja ručka će automatski biti oduzeti kod sledećeg poručivanja. Stoga Vas molimo da račune uvek platite onako kako ste ih dobili. Razlika koja nastane u junu mesecu će roditeljima biti isplaćena od strane ketering firme do 15. jula. U slučaju da odustanete od daljeg poručivanja ručka za svoje dete u toku školske godine, eventualna razlika će Vam biti isplaćena od strane ketering firme u roku od 15 dana.