Ručak

  • Ručak školske 2021/2022. godine isporučuje firma GSB Catering
  • Deca dobijaju topao i na dnevnoj osnovi pripremljen obrok.
  • Deci na raspolaganju stoje jedna velika i jedna mala kantina

Poručivanje ručka

Kao što je odlučeno od strane roditelja u predstojećoj školskoj 2021/2022 ručak će isporučivati firma GSB Catering.

Ugovorene su sledeće cene:

RSD 300,00 – mala porcija – vrtić, predškolski razred, 1. razred

RSD 350,00 – srednja porcija – 2-5. razred

RSD 430,00 – velika porcija – 6-12. razred

Cene su obavezujuće do 30.08.2022. godine.

 

Prijavljivanje za ručak

Jelovnik se radi na mesečnom nivou i biće postavljen na sajtu škole do 25. u mesecu.

Poručivanje jela se vrši na mesečnom nivou za naredni mesec putem web-aplikacije stavljene na raspolaganje od strane škole. Škola će svim roditeljima blagovremeno poslati neophodne instrukcije za aktiviranje web-aplikacije.

Odjavljivanje ručka

Ručak se za dotični dan može otkazati do 9 časova ujutro preko web-aplikacije. Ukoliko to ne uradite, Vaše dete će se smatrati prijavljenim i ručak za taj dan će Vam se obračunati.

Kontakt osoba kod GSB Catering-a je:

Snežana Rašeta, manager

tel. +381 63 249104

E-Mail: gsb.ketering.sneza@gmail.com

 

Plaćanje/krediti

Plaćanje se vrši direktno između roditelja i GSB Catering -a i to svakog meseca unapred za naredni mesec. Plaćanje kreditnom karticom se vrši direktno iz aplikacije. Payment vendor je Banka Intesa. Račun se takođe može platiti uplatnicom/ili preko e-bankinga kao do sada. Krediti koji nastanu prilikom otkazivanja ručka će automatski biti oduzeti kod sledećeg poručivanja. Stoga Vas molimo da račune uvek platite onako kako ste ih dobili. Razlika koja nastane u junu mesecu će roditeljima biti isplaćena od strane ketering firme do 15. jula. U slučaju da odustanete od daljeg poručivanja ručka za svoje dete u toku školske godine, eventualna razlika će Vam biti isplaćena od strane ketering firme u roku od 15 dana.