Ručak

  • Ručak školske 2022/2023. godine isporučuje firma GSB Catering.
  • Deca dobijaju topao i na dnevnoj osnovi pripremljen obrok.

Poručivanje ručka

Kao što je odlučeno od strane roditelja u predstojećoj školskoj 2022/2023. ručak će isporučivati firma GSB Catering.

Aktuelne cene su:

RSD 400,00 – mala porcija – vrtić, predškolski razred, 1. razred

RSD 425,00 – srednja porcija – 2-5. razred

RSD 520,00 – velika porcija – 6-12. razred

 

Prijavljivanje za ručak

 

Jelovnik se radi na mesečnom nivou i biće postavljen na sajtu škole do 25. u mesecu.

 

Poručivanje jela se vrši na mesečnom nivou za naredni mesec putem web-aplikacije stavljene na raspolaganje od strane škole. Škola će svim roditeljima blagovremeno poslati neophodne instrukcije za aktiviranje web-aplikacije.

 

Odjavljivanje ručka

 

Ručak se za dotični dan može otkazati do 9 časova ujutro preko web-aplikacije. Ukoliko to ne uradite, Vaše dete će se smatrati prijavljenim i ručak za taj dan će Vam se obračunati.

Kontakt osoba kod GSB Catering-a je:

 

Snežana Rašeta, manager

tel. +381 63 249104

E-Mail: gsb.ketering.sneza@gmail.com

 

Plaćanje/krediti

Plaćanje se vrši direktno između roditelja i GSB Catering -a i to svakog meseca unapred za naredni mesec. Plaćanje kreditnom karticom se vrši direktno iz aplikacije. Payment vendor je Banka Intesa. Račun se takođe može platiti uplatnicom/ili preko e-bankinga kao do sada.

Krediti koji nastanu prilikom otkazivanja ručka će automatski biti oduzeti kod sledećeg poručivanja. Stoga Vas molimo da račune uvek platite onako kako ste ih dobili.