Mitarbeiter

Mitarbeiter

Saradnici

Sekretarijat

Slavica Lalović
Asistent direktora škole
sekretariat@dsbelgrad.com

Administracija

Anita Uzelac
Šef administracije
verwaltungsleitung@dsbelgrad.comanita.uzelac@dsbelgrad.com
Tihana Milunić Knežević
Saradnik za finansije i knjigovodstvo
tihana.knezevic@dsbelgrad.com
Berka Matić
Saradnik u administraciji
berka.matic@dsbelgrad.com
Slaviša Vučinić
IT Menadžer
admin@dsbelgrad.com
Boško Ikač
Menadžer objekta
bosko.ikac@dsbelgrad.com

Pomoćno osoblje

Gordana Alimpić
Prva pomoć i servirka
Vesna Blagojević
Prva pomoć i servirka
Dvorana Divjak
Spremačica
Peco Ivanoski
Domar
Jasminka Jovanović
Spremačica
Aleksandra Jovanović
Spremačica
Spasa Jovković
Spremačica
Tanja Marinković
Spremačica
Nena Nešić-Manevski
Spremačica
Gordana Sekulić
Spremačica
Gordana Milutinović
Spremačica