Leitbild

Das Leitbild der Deutschen Schule Belgrad

Leitbild

Vizija Nemačke škole Beograd

Vizija škole

Ukratko o školi

Nemačka škola Beograd (DSB) je nemačka inostrana i neprofitno orijentisana škola. Osnovana je 1854. godine u Beogradu kao mala škola evangelističke parohije. Broj učenika je konstantno rastao i 1938. godine škola je brojala 400 učenika. Nakon Drugog svetskog rata polako je otpočela obnova škole. Trenutno Nemačku školu Beograd pohađa više od 200 učenika.
Priznata je od strane Konferencije ministara kulture i prosvete pokrajina Savezne Republike Nemačke, kao i Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U središtu pedagoškog delovanja su nemački jezik i obrazovni sadržaji predviđeni nemačkim nastavnim planom i programom. Nemačka škola Beograd predstavlja jedinu školu u Srbiji u kojoj se nastava odvija isključivo na nemačkom jeziku, pri čemu se koriste zvanični udžbenici i nastavna sredstva iz Nemačke. Nastavni materijal se dopunjava sadržajima i temama prilagođenim nastavnoj građi, a specifičnim za zemlju domaćina. Osim toga, počev od II razreda učenici uče srpski jezik – kao maternji ili strani.

Obrazovanje koje škola nudi

Nemačka škola Beograd kontinuirano prati i obrazuje decu od vrtića preko predškolskog razreda i osnovne škole sve do nižih i viših razreda gimnazije, a obrazovni  put se okončava nemačkom internacionalnom maturom. Pored toga, učenicima iz Nemačke, Austrije i Švajcarske omogućeno je polaganje završnih ispita drugih oblika nemačkih srednjih škola (Hauptschule i Realschule). Osim toga, internacionalna matura učenicima otvara vrata nemačkih univerziteta, odnosno univerziteta nemačkog govornog područja ili pak drugih visokih škola. Na tom putu učenici dobijaju podrobne konsultacije u vezi sa predstojećim studijama, odnosno izučavanjem neke struke, tj. zanimanja.

Vaspitni i obrazovni ciljevi

 Nemačkoj školi Beograd učenicima se prenose kako kognitivne, tako i socijalne kompetencije koje će im tokom života koristiti. Osnovni cilj naše škole jeste da učenike osposobimo za samostalan rad, kao i da kod njih razvijemo pozitivan stav prema postizanju uspeha. Važno nam je da kod učenika razvijemo takvu svest o vrednostima koja će ih voditi ka demokratskom mišljenu i delanju i koja će se odlikovati međusobnim poštovanjem i tolerancijom. Težimo međusobnom ophođenju sa puno uvažavanja, imajući pritom u vidu i raznovrsnost kultura koje se susreću unutar škole.
Nastava u osnovnoj školi se zasniva na kreativnosti i međusobnoj povezanosti između nastavnih predmeta. Velika pažnja posvećuje se diferencijaciji nastave u zavisnosti od potreba pojedinaca, kao i kontinuiranom praćenju napretka pojedinca.
U nižim i višim razredima gimnazije težišta se pomeraju više ka učenju, postizanju rezultata i ovladavanju veštinama, što predstavlja osnovu kasnijeg uspešnog studiranja. Pre svega radi se na sticanju kompetencija, ali isto tako i na stvaranju solidne osnove znanja, bez koje nema ni svrsishodne upotrebe tih kompetencija.

Posebnosti škole

  • U školi postoji savetovalište za učenike, roditelje, nastavnike i vaspitače, kojim rukovodi psiholog. Poseban značaj se pridaje individualnom radu sa učenicima koji imaju teškoće pri učenju, probleme vezane za razvoj ili ponašanje.
  • U školi tesno sarađuju škola, roditelji i učenici. Učenici se shvataju ozbiljno i uključuju u bitne procese odlučivanja.
  • Podržavamo i pripremamo učenike za učešće na takmičenjima.
  • Škola je na dobrovoljnoj bazi angažovana na mnogobrojnim projektima i akcijama prikupljanja pomoći.
  • Zahvaljujući multikulturalnosti nastavnika i učenika, Nemačka škola Beograd predstavlja mesto žive kulturne razmene.
  • Nega nemačkog jezika jedan je od primarnih ciljeva nešeg pedagoškog rada. Usredsređeni smo na to da i deci čiji maternji jezik nije nemački pomognemo da dosegnu visok  nivo vladanja tim jezikom. Ovaj specifičan vid dopunske nastave počinje već u vrtiću i jezičko-pripremnoj grupi u predškolskom razredu.

Perspektive Nemačke škole Beograd

  • Škola radi na razvijanju programa dodatne nastave za posebno nadarene učenike.
  • Do sada se škola angažovala u pojedinačnim ekološkim projektima, a i ubuduće ćemo težiti razvijanju ekološke svesti svih članova naše škole.
  • Škola stremi intenziviranju međusobnog uticaja srpskog i nemačkog društva, kao i njihovih obrazovnih sistema.
  • U školi je zaživela inkluzija prijemom i intenzivnom brigom o učenicima sa posebnim potrebama.