Leitbild

Das Leitbild der Deutschen Schule Belgrad

Leitbild

Vizija Nemačke škole Beograd

Vizija Nemačke škole Beograd

 

 • PROMOVIŠEMO NEMAČKI JEZIK I KULTURU OTVORENU KA CELOM SVETU.
 • UVAŽAVAMO I PODSTIČEMO INDIVIDUALNOST SVAKOG POJEDINCA.
 • OHRABRUJEMO I JAČAMO SAMOSTALNOST I DEMOKRATSKE VREDNOSTI.
 • JEDNI SA DRUGIMA KOMUNICIRAMO, SARAĐUJEMO I MENJAMO SE.
 • ODRŽIVO SE PRIPREMAMO ZA BUDUĆNOST.

Ukratko o školi

Nemačka škola Beograd (DSB) je nemačka inostrana i neprofitno orijentisana škola. Osnovana je 1854. godine u Beogradu kao mala škola evangelističke parohije. Broj učenika je konstantno rastao i 1938. godine škola je brojala 400 učenika. Nakon Drugog svetskog rata polako je otpočela obnova škole. Trenutno Nemačku školu Beograd pohađa više od 200 učenika.

Priznata je od strane Konferencije ministara kulture i prosvete pokrajina Savezne Republike Nemačke, kao i Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U središtu pedagoškog delovanja su nemački jezik i obrazovni sadržaji predviđeni nemačkim nastavnim planom i programom. Nemačka škola Beograd predstavlja jedinu školu u Srbiji u kojoj se nastava odvija isključivo na nemačkom jeziku, pri čemu se koriste zvanični udžbenici i nastavna sredstva iz Nemačke. Nastavni materijal se dopunjava sadržajima i temama prilagođenim nastavnoj građi, a specifičnim za zemlju domaćina. Osim toga, počev od II razreda učenici uče srpski jezik – kao maternji ili strani.

Obrazovanje koje škola nudi

Nemačka škola Beograd kontinuirano prati i obrazuje decu od vrtića preko predškolskog razreda i osnovne škole sve do nižih i viših razreda gimnazije, a obrazovni put se okončava nemačkom internacionalnom maturom. Nemačkim učenicima je osim toga omogućeno polaganje završnih ispita drugih oblika nemačkih srednjih škola (Haupt- und Realschule). Internacionalna matura učenicima otvara vrata nemačkih univerziteta odnosno univerziteta nemačkog govornog područja ili pak drugih visokih škola. Na tom putu učenici dobijaju podrobne konsultacije u vezi sa predstojećim studijama, odnosno izučavanjem neke struke, tj. zanimanja.

Vaspitni i obrazovni ciljevi

U Nemačkoj školi Beograd učenicima se prenose kako kognitivne, tako i socijalne i lične kompetencije koje će kasnije tokom svog života koristiti. Osnovni cilj naše škole jeste da učenike osposobimo za samostalan rad, kao i da kod njih razvijemo pozitivan stav prema postizanju uspeha.

Stalo nam je do toga da kod učenika razvijemo takvu svest o vrednostima koja će ih voditi ka demokratskom mišljenu i delanju i koja će se odlikovati međusobnim poštovanjem i tolerancijom. Stremimo međusobnom ophođenju sa puno uvažavanja, a imajući pri tom u vidu i raznovrsnost kultura koje se susreću unutar naše škole.

Nastava u osnovnoj školi se zasniva na kreativnosti i međusobnoj povezanosti između nastavnih predmeta. Velika važnost se posvećuje diferencijaciji nastave u zavisnosti od potreba pojedinaca kao i kontinuiranom praćenju napretka pojedinca.

U nižim i višim razredima gimnazije težišta se pomeraju više ka učenju, postizanju rezultata i ovladanju veštinama, što predstavlja osnovu kasnijeg uspešnog studiranja. Pre svega se radi na sticanju kompetencija, ali isto tako i na stvaranju solidne osnove znanja, bez koje nema ni svrsishodne upotrebe tih kompetencija.

Posebnosti DSB-a

 • U Nemačkoj školi Beograd radi savetovalište za učenike, roditelje, nastavnike i vaspitače, kojim rukovodi psiholog. Poseban značaj se pridaje individualnom radu sa učenicima koji imaju teškoće pri učenju, probleme vezane za razvoj ili ponašanje.
 • U Nemačkoj školi tesno sarađuju škola, roditelji i učenici. Učenici se ozbiljno shvataju i uključuju u bitne procese odlučivanja.
 • Podržavamo i pripremamo učenike za učešće na takmičenjima.
 • Nemačka škola Beograd je na dobrovoljnoj bazi angažovana na mnogobrojnim projektima i akcijama prikupljanja pomoći.
 • Zahvaljujući multikulturalnosti nastavnika i učenika, Nemačka škola Beograd predstavlja mesto žive kulturne razmene.
 • Nega nemačkog jezika jedan je od primarnih ciljeva našeg pedagoškog rada. Usredsređeni smo na to da i deci, čiji maternji jezik nije nemački, pomognemo da dosegnu visok nivo vladanja tim jezikom. Ovaj specifičan vid dopunske nastave počinje već u vrtiću i jezičko-pripremnoj grupi u predškolskom razredu.

Perspektive DSB-a

 • Nemačka škola Beograd radi na tome da razvije programe dodatne nastave za posebno nadarene učenike.
 • Do sada se škola angažovala u pojedinačnim ekološkim projektima, a i ubuduće ćemo imati za cilj da razvijamo ekološku svest članova naše škole.
 • Nemačka škola Beograd stremi intenziviranju međusobnog uticaja srpskog i nemačkog društva, kao i njihovih obrazovnih sistema.
 • U Nemačkoj školi Beograd je zaživela inkluzija prijemom i intenzivnom brigom o učenicima sa posebnim potrebama.

 

(Razvijano zaključno sa septembrom 2015. godine, a sažetak centralnih aspekata u 5 tačaka kao uvod u Viziju škole pridodat je u junu 2021.)