Latein

Za učenike od 7. do 12. razreda

Latinski

Za učenike od 7. do 12. razreda

Sadržaj

L ingua – Uvek je praktično znati još jedan jezik

A ntiquitas – – Antiku (život i kulturu Rimljana) upoznati

T emptare – – Oprobati se u prevođenju tekstova

E xspectare – Očekuje vas zabava, zadaci i uspeh

I ucundum – interesantno

N ecesse est – Latinski je potreban

Rukovodilac sekcije: Mirjana Kozić

Vreme: utorak i četvrtak 14:20-15:05 (7. razred), 15:10-15:55 (8. razred)

Mesto: učionica 11. razreda