KG Konzept

KG Konzept

Koncept

Koncept vrtića

Mi smo vrtić Nemačke škole Beograd (DSB) koji ima zadatak vaspitavanja, obrazovanja i pružanja podrške deci.

Osnivač vrtića je Nemačko školsko društvo.

Slika deteta

Svako dete je svojim karakterom i ličnošću individua za sebe. Naš zadatak je da sve te različite karaktere, sa kojima se susrećemo, povežemo i uskladimo. Jedinstvenost deteta se pokazuje tokom vremena. Pokazuje se kako dete reaguje na podsticaje, dinamiku grupe i modele učenja. Neka deca su odmah zainteresovana za dešavanja u grupi, dok druga posmatraju šta se oko njih dešava, a na nama je da sve njihove različitosti integrišemo.

Načela našeg rada

Naš rad se zasniva na sledećim načelima:

 • Svako dete dolazi kod nas sa svojom ličnom porodičnom pričom i mi ga kao takvo i sa svim njegovim sposobnostima i veštinama prihvatamo.
 • Veoma važnu ulogu u našem radu ima posmatranje deteta u celini, sa svim njegovim osećanjima, mislima i potrebama.
 • Na prvom mestu stoji priprema deteta za pohađanje predškolskog u našoj školi. U tom smislu podstičemo detetovu samostalnost i odgovornost.
 • Dete treba da se oseća prijatno kod nas i da rado dolazi u vrtić.

 

Pedagoški ciljevi i metode našeg rada

Naš rad se zasniva na tzv. delimično otvorenom konceptu. To znači da svako dete pripada svojoj matičnoj grupi, ali postoji i mogućnost da se za vreme slobodne igre igra u svim prostorijama vrtića.

Na osnovu ciljeva našeg rada želimo da odgovorimo na pitanja koja sami sebi svakodnevno prilikom planiranja programa postavljamo: „Šta želimo postići?“, „Šta deca treba da nauče?“

 • Samostalnost

Podstičemo što ranije osamostaljivanje dece. Samostalnost se u svakodnevnom životu izražava kroz razne aktivnosti. Deca na primer sama postavljaju i raspremaju sto, sama se oblače i presvlače, sama pospremaju igračke.

 • Socijalno ponašanje

Pazimo jedni na druge i međusobno se poštujemo. Svako dete treba da razvije sposobnost da se prilagodi nekoj grupi, kao i da poštuje drugu decu i njihove potrebe.

Naročito u vreme slobodne igre postoji mogućnost da mali uče od velikih, a da veliki obraćaju pažnju na male i da o njima vode računa.

U jutarnjem krugu deca uče da slušaju jedni druge ne upadajući u reč.

 • Kognitivne sposobnosti

Decu svakog dana podstičemo na razmišljanje. U svim grupama trudimo se da, u zavisnosti od uzrasta i nivoa znanja jezika, proširujemo njihovo opšte znanje  da ih inspirišemo za razne teme i da budimo njihovu radoznalost.

 • Koncept vrtića

Rečnik nemačkog kao maternjeg jezika treba da se proširuje i dopunjava.

Nemački kao strani jezik treba usvajati kao osnovno znanje, tako da deca razumeju situacije iz svakodnevnog života, nauče da ih reprodukuju i verbalizuju u komunikaciji sa drugima.

Koristeći jezički koncept, pripremamo svu decu (izvorne govornike i DaF –decu, kojoj nemački nije maternji jezik) da postignu rešavati jednostavne radne korake kako bi bili spremni za prelazak u predškolsku ustanovu  i da naučeno znanje primene.

Bilo bi poželjno da svako dete,  kome nemački nije maternji jezik (DaF nemački kao strani jezik) pohađa vrtiċ dve godine. Tokom prve godine pohađanja dete ċe  u vrtiću biti u dodiru sa nemačkim jezikom , čuće i naučiće da razume nemački jezik kako bi moglo da komunicira u svakodnevnim situacijama, budući da je nemački, jezik interakcije u vrtiću. Pored slobodnih aktivnosti u različitim funkcionalnim prostorijama kao što su (soba sa montesori materijalima i materijalima za istraživanje sveta oko nas, soba za fizički razvoj, soba sa bibliotekom, kreativna radionica, gradivni i konstruktivni kutak i soba sa igrama uloga) jezički podsticaj deca dobijaju još i u jutarnjem krugu i usmerenim aktivnostima.

Kroz igru, podstičemo decu na učenje jezika, metodama prilagođenim njihovom uzrastu, koristeći didaktička sredstva kao što su slikovne kartice, pesme, rime, igre pokreta, praktične priče itd.

 • Kreativnost

Želimo da probudimo dečiju kreativnost. Kroz kreativne radionice oživljavamo različite teme. Deca prave ono što je naučeno, crtaju, slikaju, seku, lepe i modeluju. Da bi mogla da izraze svoju kreativnu stranu, na raspolaganju im stoji neophodan materijal, a mi smo tu da ih podstičemo u svemu.

 • Motoričke sposobnosti

Motoričke sposobnosti delimo na finu i grubu motoriku.

U vremenu određenom za igru svakodnevno podstičemo fine motoričke sposobnosti crtanjem i modelovanjem. U prostoriji za likovno deca koriste različite crtačke, slikarske i vajarske tehnike. Usmerena aktivnost u grupi obično se završava kreativnim radom. Fine motoričke sposobnosti dodatno se podstiču igrom sa lutkama za prstiće, lego kockama, raznim slagalicama, instrumentima i dr.

Grube motoričke sposobnosti se pre svega razvijaju za vreme sportskih aktivnosti, koje se odvijaju kroz igru. Ovde vodimo računa o pravilnom držanju, jačanju muskulature, održavanju ravnoteže, a pre svega o zabavi u vežbanju.

 • Kulturna razmena

Pridajemo veliku važnost upoznavanju dece sa važnim praznicima koji se slave u duhu nemačke tradicije. To su pre svega: Dan Svetog Martina, Božić, karneval i Uskrs. Svaka školska godina se završava letnjom priredbom.

Naš pedagoški program

Našim pedagoškim programom pokušavamo da ostvarimo naše ciljeve tako što svakodnevno podstičemo razvoj dece u oblastima kao što su: jezik, kreativnost, opažanje, gruba i fina motorika.

Ovaj program smo podelili na pet celina:

 • Slobodna igra
 • Koncept prostora
 • Ciljane usmerene aktivnosti
 • Jezička radionica (vidi „Naši pedagoški ciljevi”)
 • Rad sa roditeljima

U toku slobodne igre svako dete ima mogućnost da samo odluči kako želi da organizuje igru, tj. čega će se igrati. Samo bira mesto i partnera za igru. Period slobodne igre podstiče kod dece samoinicijativu i omogućava razvoj njihove mašte i kreativnosti.

Kako bi sva deca bila zadovoljna u igri, potrebno je doneti i poštovati osnovna pravila socijalnog ponašanja, kao što su pouzdanost, otvorenost, hrabrost, iskrenost i tolerancija.

Naš koncept prostora omogućava deci da budu kreatori sopstvenog razvoja. To znači da deca do sopstvenog uspeha dolaze eksperimentisanjem, istraživanjem i otkrivanjem, što podstiče razvojni proces.

Naš vrtić ima četiri prostorije koje su tematski definisane:

 1. prostorija za konstuktore;
 2. prostorija sa dečijom kuhinjicom za igru i prostor za glumu;
 3. prostorija za kreativni rad;
 4. prostorija za odmaranje i čitanje.

U svakoj prostoriji se nalazi po jedan vaspitač koji prati decu i podstiče ih na neku aktivnost ili igru.

Narednu tačku našeg pedagoškog programa predstavljaju ciljane, usmerene aktivnosti. Prema nivou znanja nemačkog jezika i uzrasta decu delimo u nekoliko grupa.

Jezički razvoj podstičemo ciljanim aktivnostima, u koje ubrajamo: pesme, pripovetke, priče, slikovnice, kuvanje sa decom, kreativnu radionicu, crtanje, igre opažanja, igre prstićima i igre uloga kao i kretanje, sport. Sve ove aktivnosti imaju isti cilj – da kod dece osim jezika podstaknu i razvoj kognitivne, kreativne i socijalne oblasti.

Saradnja sa roditeljima predstavlja jos jednu celinu našeg programa. Međusobno poverenje između vaspitača i roditelja igra važnu ulogu u razvoju deteta. U svakom slučaju bi trebalo da postoji otvorena i iskrena razmena informacija vezanih za razvoj deteta ciljanim posmatranjem ponašanja i različitih situacija, kako u vrtiću, tako i kod kuće.

Naš moto je: radimo zajedno za dete!

U rad sa roditeljima spadaju:

 • razgovori u prolazu;
 • otvorena vrata;
 • roditeljski sastanci;
 • termini za razgovore sa roditeljima;
 • saradnja;
 • informacije;
 • praznici i proslave.

Radujemo se svakodnevnim razgovorima, pošto na taj način upoznajemo porodicu, a i ostvarujemo dobar kontakt sa roditeljima. Takozvani „razgovori u prolazu“ su takođe važni i, ukoliko ne remete odvijanje dnevnih aktivnosti, za njih rado izdvajamo vreme.

Jednom do dva puta godišnje pozivamo roditelje na razgovor i informišemo ih o aktuelnom stepenu razvoja njihovog deteta.

Roditeljski sastanci se organizuju jednom godišnje i pre svega služe uvođenju novih roditelja u vrtić i razmeni informacija. Na njima se biraju predstavnici za Savet roditelja.

Po potrebi i u dogovoru sa vaspitačima, roditelji imaju mogućnost da individualno razgovaraju sa vaspitačem o razvoju svog deteta i o programu vrtića.

Informacije roditelji dobijaju putem pisama, obaveštenja na oglasnoj table i godišnjem planom. Izlaganje dečijih radova takođe učvršćuje saradnju.

Saradnja sa Nemačkom školom Beograd

Osnivač vrtića je Nemačko školsko društvo, što znači da je vrtić integrisan u zajednicu škole.

Pedagoški program vrtića sastavlja koordinator vrtića sa svojim timom, a sprovodi ga u dogovoru sa direktorom škole.

U opservaciji dece nas podržava školski psiholog.

Kod oblikovanja prelaza između odeljenja i grupa usko sarađujemo sa predškolskim odeljenjem i osnovnom školom. Pri tome dijagnoze u vezi sa nivoom znanja jezika igraju važnu osnovu za individualni pristup. Sva dokumentacija u vezi sa razvojem deteta prosleđuje se dalje kako bi se omogućio nesmetan prelaz.

Takođe se važni praznici u toku školske godine zajedno pripremaju i slave. Na primer na Dan Svetog Martina deca iz vrtića i osnovci zajedno idu u tradicionalnu šetnju, zajedno se pripremaju božićna proslava i tzv. Dan otvorenih vrata.