Kontakt

Sekretarijat

Slavica Lalović
Telefon: +381 11 4116116
Telefax: +381 (11) 4143568
E-Mail: sekretariat@dsbelgrad.com
Radno vreme: Po.-Pe. 07.30-15.30

Direktor

Ralf Naeve
Telefon: +381 11 4116116
Telefax: +381 (11) 4143568
E-Mail: schulleiter@dsbelgrad.com

Plaćanje školarine:

Pro Credit Bank Tekući račun: 220-60375-66 IBAN: RS35 2201 0302 0007 8373 91 BIC/SWIFT: PRCBRSBG