Kontakt

Sekretarijat

Slavica Lalović
Telefon: +381 11 4116116
Telefax: +381 (11) 4143568
E-Mail: sekretariat@dsbelgrad.com
Radno vreme: Po.-Pe. 07.30-15.30

Direktor

Ralf Naeve
Telefon: +381 11 4116116
Telefax: +381 (11) 4143568
E-Mail: schulleiter@dsbelgrad.com