Predstavljanje vaspitača i grupa u vrtiću u školskoj 2017/2018. godini

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 – 4

Predstavljanje vaspitača i grupa u vrtiću u školskoj  2017/2018. godini

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 – 4

Dečije grupe

Leptirići

Grupa Leptirića je grupa najstarije dece, koja bi sledeće školske godine trebalo da krenu u predškolsko.Trenutno u grupi ima 9 dece uzrasta između 4 i 5 godina kod kojih je maternji jezik Nemački ili imaju napredno znanje jezika, a vodi ih i usmerava Tatijana Ratković. Jutarnji krug je savkodnevna aktivnost u kojoj se grupa sastaje da zajedno obeleži početak dana uz pozdravne pesme i svakodnevne rituale .

Osim grupe koju vodi, Tanja će ove godine biti zadužena za :

-Likovne aktivnosti koje obuhvataju rad i upoznavanje sa različitim materijalima i bojama, kao i rad na podsticanju fine motorike uz pomoć olovki, makaza, četkica, lepka.. Na taj način podstičemo dečju kreativnost i razvijamo maštu.

-Upoznavanje sveta oko nas odnosi se na zapažanje godišnjih promena u prirodi, promena u našem okruženju. One obuhvataju eksperimente prilagođene uzrastu dece, ali najveći akcenat je na buđenju svih čula i rada na dečjoj inicijativi i željom za novim otkrićima i saznanjima.

Tatijana Ratković je rođena u Hamburgu, gde je završila obrazovanje za  vaspitača. Od avgusta 2014. godine radi kao vaspitač u vrtiću Nemačke škole Beograd.

Pčelice

Grupu Pčelice čine deca bez znanja ili sa osnovnim znanjem Nemačkog jezika. U grupi je desetoro dece uzrasta od 4,5 do 5,5 godina, koja bi sledeće školske godine takođe trebalo da pređu u Predškolsko. Pčelice vodi i usmerava Bojana Mijajlović. Za vreme jutarnjeg kruga u grupi  svako dete kroz pevanje, igru, podsticanje i razgovor još intenzivnije i individualnije usvaja jezik. Dodatno podsticanje učenja jezika ima za cilj da Pčelice do kraja godine u vrtiću dostignu neophodan jezički nivo kako bi neometano krenuli u Predškolsko. Bojana  vodi  sledeće vaspitno brazovne oblasiti: Usvajenje jezika sa Zekom Hansom i usvajenje jezika po KonLab metodi.  Sve grupe (od Vrapčića do Leptira) će jednom nedeljno učestvovati u oblasti usvajanja jezika. Svaka nastavna jedinica je prilagođena uzrastu i nivou znanaja jezika grupe.

U prepodnevnim i popodnevnim časovima  Bojana vodi jezičku radionicu od 20tak minuta za sve Leptiriće, Pčelice i Mraviće.

Bojana je od oktobra 2004. godine zaposlena u  Nemačkoj Školi Beograd i radi kao  upravnica vrtića. Živela je 15 godina u Nemačkoj, gde je na Univerzitetu u Hajdelbergu završila Fakultet germanistike i pedagogije. Udata je i majka je dvoje dece.

Mravići

Grupa Mravići se sastoji od 8 dece uzrasta od 4 do 4,5 godine. To je  treća starosna grupa dece bez znanja ili sa osnovnim znanjem Nemačkog jezika.  Deca ove grupe  bi po uzrastu mogla da ostanu još godinu dana u vrtiću. Maja Šiniković podstiče vodi ovu grupu u jutarnjem krugu. U grupnim aktivnostima za sve grupe podučava sledeće vaspitno-obrazovne oblasti: –Matematičko obrazovanje upoznaje decu sa elementarnim matematičkim pojmovima, gde deca uče pojam brojeva, skupova, kroz osnovne geometrijske oblike u serijaciji po veličini, boji i obliku. –Jezičko obrazovanje i književnost, gde deca kroz slikovnice, priče, igre uloga, priče gde i sama učestvuju i lutkarskom pozorištu bogate nemački jezik.

Maja takođe vodi u jutarnjim i popodnevnim časovima individualne jezičke radionice.

Maja Šiniković je rođena u Nemačkoj, gde je živela do svoje 14. godine. U Beogradu je završila studije Nemačkog jezika i književnosti. Od marta 2011. godine radi u vrtiću Nemačke škole Beograd kao vaspitač. Majka je dvoje dece. Jednom nedeljno vodi folklornu sekciju u popodnevnom boravku u školi.

Bubamarice

Bubamarice trenutno čini 8 dece starosti od 3,5 do 4 godine. Ovo su deca srednje uzrasne grupe. Tokom usmerene aktivnosti bubamarice se nalaze u svojoj učionici, gde kroz sadržaje prilagođene njihovom uzrastu pevaju, pričaju priče i igraju igre na različite teme. Na taj način uče i usavršavaju nemački jezik. Grupnu aktivnost Mina vodi po grupno obrazovnoj oblasti „Kikus“ i „Mi se dobro razumemo“. Mlađu decu (Vrapce i Bubamare) podstiče jezički pesmicama, igrama pokreta i igrama u krugu. Stariju decu (Mrave, Pčele i Leptire) podstiče još dodatno sa slikovnim kartama i radnim listovima. Bitna je saradnja i razmena između vrtića i roditelja. Starije grupe (Mravi, Pčele i Leptiri) dobijaju još dodatno fascikle sa domaćim zadacima koje treba da donesu do narednog časa.

Za ovu grupu zadužena je Mina Krneta. Mina je živela u Nemačkoj, gde je pohađala vrtić i osnovnu školu. U Beogradu je na Filološkom fakultetu, odsek za germanistiku, završila Nemački jezik i književnost. Od novembra 2014. godine radi u vrtiću i popodnevnom boravku Nemačke škole Beograd.

Vrapčići

Vrapčiće čine najmlađa deca uzrasta od 2,5 do 3,5 godine. Ovu grupu čini 7 dece a vodi i usmerava  u jutarnjem krugu Aleksandra Đorđević Vrtić je njihov prvi susret sa drugim okruženjem koje nije porodica. U jutarnjem krugu se prevashodno igra, peva i pleše. Deca ovog uzrasta se polako i zaštićeno privikavaju na nove životne situacije. U vrtiću treba da se osećaju prijatno, sigurno i zaštićeno. U jutarnjem krugu se uče pesmice, igare prstima i rime.

Aleksandra će u grupnim aktivnostima za svu decu biti zadužena za sledeće vaspitno-obrazovne oblasti:

Fizička aktivnost dece biće podražavana kroz  pokreten ige i poligon, u ssklopu kojih ćemo se bazirati na razvoj njihovog tela, upoznavanje sa svojim telom, upoznavanje sa okolinom i orijentacijom u prostoru, različitim vidivima kretanja.

-Muzičke ativnosti imaju za cilj razvijanje ritma, takta, podstiču razvoj jedika kroz pevanje,podstiču koordinaciju kroz pokret, jer je muzika sama po sebi povezana sa pokretom, tako da ćete retko videti dete koje čuje muziku i ostaje statično.

Igre prstima-(mi ih u našem jeziku kao takve nemamo) ali bismo ih mogli nazvati recitacije ili rime uz pomoć prstiju ili još bolje igre sa lutkama za prste. Služe podsticanju razvoja govora, razvijaju kreativnost i pomažu deci da preuzmu aktivnu ulogu u čitavoj interpretaciji.

 Aleksandra je na Učiteljskom fakultetu u Beogradu stekla zvanje diplomiranog vaspitača. Od januara 2011. radi u vrtiću Nemačke Škole Beograd. Aleksandra je udata i ima dvoje dece.