Jezičke radionice

U vrtiću Nemačke Škole Beograd se pored već vladajućeg svestranog pedagoškog programa, održavaju jezičke radionice i to u  više termina, kako bi  se deca podržala u njihovom procesu usvajanja jezika.

Cilj ovakvog sistematskog jezičkog usavršavanja počiva na nameri da se prirodno usvajanje/učenje nemačkog jezika unapredi kroz igru, kao i da se koriguje.

Jezičke radionice su različito organizovane. U jutranjim časovima, za vreme slobodne igre će deca iz grupa „Leptiri , Pčele i Mravi“  sa skromnim znanjem nemačkog jezika imati individualni čas od 15 minuta sa Majom Šiniković. U periodu od 11.45-12.10 h će deca imati priliku da  u manjim grupama kod Bojane Mijajlović i Maje Šiniković aktivno učestvuju u razgovoru bez dužih prekida.

U saradnji sa Osnovnom Školom DSB  deca iz vrtića će svakim danom (ponedeljak, sreda četvrtak: 11.30-12.00 i utorak, petak: 08.45-09.15)  u malim grupama po 20-30 minuta učiti Nemački u radionicama sa Marijom Leskovac. Gospođa Leskovac ima dugogodišnje iskustvo u podučavanju Nemačkog jezika i u školi DSB radi kao nastavnik za individualnu dopunsku nastavu.

Osnovna ideja jezičkih radionica ogleda se u tome, da dete nauči da prepozna smisaone celine kao proizvod jezički korektno iskazanih radnji, stanja i situacija.

Za učenje drugog jezika je veoma važno da dete „kod kuće“ nastavi da neguje i razvija maternji jezik, jer se drugi jezik može samo savladati u onoj meri u kojoj je savladan prvi odn. maternji jezik. Detetu lakše pada da nemačke reči samo dodeli rečima maternjeg jezika, nego da uči potpuno nove termine.

Bojana Mijajlović