Aktivno sticanje znanja u parku
23. April 2018
„Razgovor sa Gabrijelom Felcom“
25. April 2018

Izlet u „Botaničku baštu Jevremovac“

Na kraju radne nedelje smo otišli do „Botaničke bašte Jevremovac“. Od stručnjaka smo saznali mnoštvo interesantnih informacija iz biljnog i životinjskog sveta, kao na primer da pande imaju šest prstiju. Upoznali smo biljke iz čitavog sveta, od sibirskog božura do različitih vrsta pustinjskih kaktusa. Na kraju obilaska smo se igrali u bambusovoj šumi kao prave pande.

Ana Ivanović

Fotogalerija