Informatik

Informatika – spremni za budućnost

  • Na nastavi informatike naši učenici stiču sposobnosti i znanja koja su im korisna kako u svakodnevnom životu u školi tako i nakon okončanja školovanja. Prilikom obrade tekstova učimo formatiranje znakova i oblikovanje teksta. Na programu između ostalog stoje boje, tabele, grafikoni, simboli, liste i kolone. Koristimo softver za prezentacije da bismo referate predstavili na pravi način. Takođe upotrebljavamo prelaze, animacije i različite dizajne. Na programu su i digitalna obrada slike, obrada teksta korišćenjem slepog kucanja, istraživanje na internetu, kao i osnove HTML-a.
  • Naš moto je „Learning by doing“. Učimo po principu “hands on” – postavljanjem praktičnih zadataka. Učenike kontinuirano ohrabrujemo da se međusobno pomažu i koriste stečena predznanja.
  • Informatika se u Nemačkoj školi Beograd predaje od 5. do 9. razreda, pri čemu svi zainteresovani učenici već od 3. razreda imaju mogućnost da učestvuju na takmičenju „Biber der Informatik“.