Naš slatki kalendar i poklon od Sv. Nikole
2. November 2016
Na Senjačkoj pijaci
6. November 2016

Igramo se, smejemo, ludujemo, grudvamo, gradimo i uvek nam je lepo

Idemo svakodnevno napolje da bismo porasli i bili zdravi. Slobodna igra nam pomaže da otkrivamo nove stvari i da pri tom učimo.