Häusliche Unterstützung

Häusliche Unterstützung

Podrška kod kuće

  • Pohvalite vaše dete redovno za postignuti uspeh – i to po mogućstvu konkretno. Učenje se sastoji od mnogo malih koraka koji zaslužuju priznanje. Molim vas da pri tom posebno ističete samostalno napisane sastave i u tom kontekstu vašem detetu upućujete reči hvale!
  • Naš najbitniji cilj je da kod dece probudimo želju za pisanjem i računanjem. Želimo da radost pri otkrivanju pravila bude neposredna. Pri tome svako dete ide svojim putem. Za greške deca neće biti kažnjavana – greške analiziramo da bismo se na njima učili. Ako imate pitanja u vezi sa tim , konsultujte se sa nastavnicima.
  • Domaće zadatke beležimo u sveščice za domaći. Neka vam ih dete samo svakodnevno pokazuje. Proverite da li su urađeni u potpunosti i uredno. Predviđeno je da dete od ponedeljka do četvrtka dnevno domaći radi 30, odnosno 60 minuta (1/2. odn. 3/4. razred). Vašem detetu je za to potreban sopstveni pisaći sto koji je čist, uredan i koji se nalazi na nekom mirnom mestu, gde nema ničega što bi odvraćalo detetovu pažnju. Vaše dete treba domaći zadatak da izrađuje samo! Na taj način ono razvija samostalnost na duge staze, a ujedno dete otkriva i koliko je važno da pazi na času i da samo pita ako mu nešto nije jasno. U slučaju da detetu ipak pomognete, dopišite u dnu stranice jedno „H“, kako bismo bili upoznati sa tim, te da bismo mogli dodatno poraditi na problemu. Ako je vašem detetu potrebno više vremena za izradu domaćeg usled sporijeg tempa ili slabije koncentracije, dopustite mu kraći predah od 20-30 minuta, koji će ga motivisati. Ako je detetu redovno potrebno više vremena za izradu domaćih, molimo vas da ukupno vreme izrade domaćeg zabeležite u sveščicu za domaće.
  • Veoma bitno vežbanje kod kuće (čitanje, razgovor o lektiri, računanje iz glave, bogaćenje rečnika i vežbanje blok flaute) najbolje funkcioniše ako to upražnjavate opušteno i nalik na ritual – neka to bude sastavni deo vaše svakodnevice. Pružite vašem detetu šansu da vežbajući sa vama doživi uspeh. Odaberite u tu svrhu zanimljive knjige za decu i radne listove iz računanja, npr. vežbanku Mildenberger za računanje iz glave. Molim vas da imate u vidu da ovakvo obavezno vežbanje nije uračunato u period za izradu domaćih zadataka (vidi u daljem tekstu) i da nije deo poslepodnevnog boravka u školi!
  • Dopustite vašem detetu da u vašem prisustvu svakodnevno pakuje školsku torbu i da isto tako samostalno proverava sadržaj svoje pernice. Da li su olovke naoštrene? Da li su gumica, rezač, makaze i lepak pri ruci? Dakle, ne ostavljajte vaše dete da to radi potpuno samo, ali mu nemojte odmagati time što ćete to uraditi umesto njega – konačno – dete se korak po korak osamostaljuje.

U nastavku još dva dokumenta koji sadrže konkretne savete: