Geschichte

Geschichte

Istorija

  • Istorija se u Nemačkoj školi Beograd predaje od 5. razreda pa sve do mature i može se izabrati kao četvrti predmet za maturski ispit (usmeni deo).
  • Počevši od praistorijskog i protoistorijskog perioda, učenici do završetka 10. razreda dobijaju pregled zapadne istorije, obuhvatajući događaje do pada Berlinskog zida i kraja devedesetih godina.
  • Naravno, uvek se u obzir uzima i istorija Balkana, a posebno srpska istorija. Zbog toga često organizujemo ekskurzije u obližnju okolinu.
  • Pored sticanja i utvrđivanja istorijskih znanja, u prvom planu drugog stepena sekundarnog obrazovanja (koje obuhvata desti, jedanaesti i dvanaesti razred) stoje sticanje i primena istorijskih kompetencija.