Geschichte

Geschichte

Istorija

  • Istorija se u Nemačkoj školi Beograd predaje u svim razredima sve do mature i može se izabrati kao četvrti predmet na maturi (usmeni ispit).
  • Počevši od praistorije učenicima se do okončanja nižih razreda gimnazije daje pregled istorije zapadnih zemalja sve do Hladnog rata.
  • Ako okolnosti dozvoljavaju izučava se i istorija Srbije i organizuju ekskurzije u bližu okolinu.
  • U višim razredima gimnazije težište je na novijoj nemačkoj i evropskoj istoriji počev od Francuske revolucije. U sve većoj meri se osim udžbenika koristi i dodatna literatura. Učenici se na taj način upoznaju sa naučnim pristupom izučavanja istorije kao nauke.