Geographie

GEOGRAFIJA

miriše na avanturu i proučava svet u kome živimo

  • Ljudsko delanje je po pravilu vezano za područje u kome se živi, te je stoga neophodno geografsko obrazovanje da bi se kvalitetno prosuđivalo i radilo.
  • Nastava geografije u Nemačkoj školi Beograd bazira se na osnovama aktuelnih stručnih i fundamentalnih saznanja i iskustava, a usmerena je na rešavanje problema i preduzimanje odgovarajućih radnji.
  • Na lokalnim, regionalnim i globalnim prostornim primerima izučavaju se kako karakteristike i formativno dejstvo prirodnih sila (fizička geografija), tako i uticaji čoveka svojstveni za određeni prostor (ekonomska geografija i antropogeografija).
  • Cilj je da Zemlju kao osnovu života ljudi shvatimo u njenoj jedinstvenosti, raznolikosti i ranjivosti, kao i da se prema njoj odgovorno ophodimo.
  • Geografija se u Nemačkoj školi Beograd predaje u svim razredima; od 5. do 10. razreda po dva časa nedeljno, a u 11. i 12. razredu po 3 časa nedeljno. U skladu sa tim geografija se bez daljnjega može izabrati kao usmeni predmet na maturi.

„Geografija ( … ) nas čini građanima sveta i povezuje nas sa najudaljenijim nacijama. Bez nje, bez obzira šta smo naučili, ostajemo ograničeni, skučeni, sputani. Ništa ne oblikuje i ne oplemenjuje zdrav razum više od geografije..“

Imanuel Kant: Predavanje o fizičkoj geografiji
(prema beleškama jednog studenta)