Französisch

Französisch

FRANCUSKI… svetski jezik

  • U nastavi francuskog jezika učenici razvijaju svest o jeziku, stiču osnovna jezička znanja i sposobnosti, kao i pozitivan stav prema učenju o drugim kulturama.
  • Osećaj zadovoljstva pri učenju jezika postiže se izborom raznolikih tema i situacija iz svakodnevnog života, upuštanjem u razgovore i pisanje, koji dodatno motivišu, kao i upotrebom metoda prilagođenih učenicima.
  • Pored redovnih nastavnih sredstava bitnu ulogu igraju muzika, književnost i film, koji su prilagođeni uzrastu dece.
  • U toku školovanja učenici stiču neophodna znanja i sposobnosti u slušanju, čitanju, govoru i pisanju, a time i jezičke preduslove za sticanje međunarodno priznatog sertifikata DELF (Diplôme d’Études en Langue Française).
  • Francuski jezik je u Nemačkoj školi Beograd obavezni predmet od 6. do 10. razreda gimnazije, a za učenike realke je fakultativan. U višim razredima gimnazije (11. i 12. razred) učenici koji su u prethodnim razredima pohađali nastavu srpskog kao maternjeg, odlučuju se za jedan od ova dva jezika.