Ethik

Etika… philosophia moralis…

„Etika se sastoji u tome što se osećam odgovornim da svemu što je živo odajem isto poštovanje kao sopstvenom životu.“, Albert Švajcer (Albert Schweitzer )

 • Etika je oblast filozofije.
 • Naš predmet obuhvata:
 • Postavljanje etičkih, filozofskih i religijskih pitanja.
 • Naše didaktičke smernice su:
 • Prenošenje etički relevantnih predmetnih znanja, vezanih za sferu života učenika;
 • Uvežbavanje uzročno-posledičnog argumentovanja;
 • Razvijanje sposobnosti samostalnog razmišljanja, kao i sposobnosti da se to razmišljanje u razgovoru proveri i kritički sagleda;
 • Jednom rečju: vaspitanje sa ciljem promišljanja, unapređenje moralno-etičke kompetentnosti.
 • Unapređenje međukulturalne kompetentnosti je naročito važno i neophodno.
 • Cilj: jačanje svesti pojedinca da je kao osoba sposoban da samostalno oblikuje svoj život i da treba da teži tome.
 • U tu svrhu se svakom trenutku mogu uzeti u obzir iskustva učenika i učenica.