Engleski

Engleski jezik

  • Engleski jezik se predaje kao glavni predmet, a ujedno se polaže kao pismeni ispit na maturi.
  • Učenici engleski uče kao pisani i govorni jezik. Na početku nastave stavlja se akcenat na pravilno pisanje i izgovor, a do kraja nižih razreda gimnazije prenose se  sva osnovna znanja iz gramatike (npr. vremena, nepravilni glagoli, neupravni govor, kondicional). Osim toga, izučava se pasivno savladavanje fonetske transkripcije (IPA)
  • Učenici redovno vežbaju sastavljanje tekstova, pri čemu se velika pažnja posvećuje kreativnom pisanju.
  • U poslednje tri godine učenja (10-12. razred) u prvom planu stoji usvajanje znanja i sposobnosti potrebnih za analizu teksta.
  • Kontinuirano se radi na proširivanju znanja o najvažnijim zemljama engleskog govornog područja.
  • U svim razredima pored udžbenika obrađuje se i lektira.
  • Učenici viših razreda mogu da primene svoja jezička znanja učestovanjem u projektima na engleskom jeziku, kao što su Model United Nations (MUN) u Mostaru ili Atini.