Elternmappe

Elternmappe

Fascikla za roditelje

Žuta fascikla za roditelje služi našoj svakodnevnoj komunikaciji. Molimo vas da je svakodnevno proveravate!

Deci se u nju stavljaju pisma za roditelje, a unjoj se takođe nalaze testovi i zadaci koje roditelji moraju da potpišu. Ukoliko imate pitanja ili važna obaveštenja, molimo vas da ih zabeležite na papir i stavite detetu u fasciklu. Podsetite dete da te papire  preda u školi.

U fascikli za roditelje se nalazi i „mesečni list“. U njega se po potrebi beleže kratke informacije ukoliko se nešto vanredno desilo. Na taj način brzo saznajete potecijalne nejasnoće vezane za domaće zadatke, materijal, rad, itd..

Molimo vas da se na mesečni list potpišete jednom nedeljno (poslednja kolona). U njega je upisana aktuelna poseta vašeg deteta radionicama. Nemojte oklevati ukoliko imate pitanjaich slobodno ih ubeležite u fasciklu za roditelje. Stupićemo u kontakt sa vama