Nachmittagsbetreuung

Popodnevni boravak

Informacije za roditelje o popodnevnom boravku 

Nemačka škola Beograd nudi za učenike osnovne škole radnim danima u trajanju od 12:30 do 16:00 časova poslepodnevni boravak.

Dok su u vrtiću i predškolskom u toku poslepodneva u prvom planu slobodne igre sa akcentom na učenju jezika, popodnevni boravak u osnovnoj školi, pored raznovrsnih slobodnih aktivnosti, obuhvata i nadzor i pomoć pri izradi domaćih zadataka.

Veliku prednost kako za učenike tako i za roditelje predstavlja činjenica da u poslepodnevnom poravku rade tri učiteljice koje rade u timu sa razrednim starešinama i predmetnim nastavnicima: Bojana Veselinović, Mirjana Osatović i Aleksandra Lukić i Mina Krneta, koja u prepodnevnim časovima radi u vrtiću Nemačke škole Beograd.

Bojana Veselinović je koordinatorka poslepodnevnog boravka i zajedno sa Marijom Georgijević drži nastavu nemačkog jezika, matematike i sveta oko nas u prvom razredu.

Mirjana Osatović zajedno sa Svetlanom Smiljković drži nastavu nemačkog jezika, matematike i sveta oko nas u drugom razredu.

Aleksandra Lukić drži nastavu engleskog jezika od prvog do četvrtog razreda i jezičke radionice zajedno sa Aleksandrom Obradović i nastavu likovne kulture u prvom razredu zajedno sa Marijom Georgijević.

Od ove školske godine će učenici prijavljeni za poslepodnevni boravak imati priliku da sa svojim nastavnicama i u poslepodnevnim časovima na jedan kreativan način i uz igru obogate svoju svakodnevicu u školi. Sve tri učiteljice će zahvaljujući prepodnevnoj redovnoj nastavi imati tačan uvid u interesovanja i sposobnosti učenika, što će im omogućiti da u svakodnevnoj razmeni sa razrednim starešinama učenicima pomognu u boljem savladavanju školskog gradiva.

U ovoj školskoj godini nadzor prilikom izrade domaćih zadataka se odvija prema sledećem planu:

  • Prvi razred

Bojana Veselinović i Mina Krneta (vreme izrade domaćih zadataka : 30 minuta);

  • Drugi razred  

Mirjana Osatović (vreme izrade domacih zadataka : 45 minuta);

  • Treći i četvrti razred

Aleksandra Lukić  (vreme izrade domaćih zadataka: 60 minuta)

Raspored aktivnosti u popodnevnom boravku Osnovne škole:

12:30 – 13:00 Ručak (Grupa 1): sva deca prijavljena za popodnevni boravak i ručak, a koja imaju nastavu do 5. časa (nakon toga: slobodna igra pod nadzorom nastavnika u školskom dvorištu)

13:20 – 13:50 Ručak (Grupa 2): sva deca prijavljena za popodnevni boravak i ručak, a koja imaju nastavu do 6. časa (nakon toga: slobodna igra pod nadzorom nastavnika u školskom dvorištu)

13:50 -14:35 Slobodne aktivnosti u poslepodnevnom boravku i sekcije u osnovnoj školi (**)

14:45 -15:45  Izrada domaćih zadataka uz podršku nastavnika (po grupama u zavisnosti od razreda)

Po decu se može doći najranije po završetku izrade domaćih zadataka u 15:45, a najkasnije u 16:00 časova.

Tokom ručka i celokupnog popodnevnog boravka decu nadgledaju vaspitači: Bojana Veselinović, Mina Krneta, Mirjana Osatović i Aleksandra Lukić. Deca se uče da budu samostalna i odgovorna, ali i da imaju obzira jedni prema drugima. Osnovna “pravila ponašanja” su nezaobilazna i treba kod dece da budu utemeljena na način koji omogućava dobru saradnju.

Nadzor se prilikom izrade domaćih zadataka odvija u tri različite prostorije. Pružanjem pomoći pri izradi zadataka, kao i obezbeđivanjem mirnog okruženja, naši pedagozi nastoje da učenicima pruže adekvatne uslove za rad.

Poslepodnevni boravak u osnovnoj školi predstavlja bitan deo institucije, jer podstiče i unapređuje saradnju između dece, roditelja, razrednih starešina i predmetnih nastavnika, vaspitača i psihologa škole. Učiteljice usko sarađuju sa svim nastavnicima, tako da se sva njihova iskustva i pedagoška saznanja zajedno koriste u pružanju podrške i pomoći svakom detetu individualno. Posebna zapažanja za vreme izrade domaćih zadataka vaspitači unose u mesečni izveštaj koji se vodi za roditelje. Oni teže što manjem uplitanju u izradu domaćih zadataka. Na taj način deca se postepeno uče da je samostalan rad njihova obaveza. U cilju postizanja što višeg nivoa brižljivosti prilikom izrade domaćih zadataka, vaspitači odmah kontrolišu  domaće zadatke – onoliko koliko je vremenski moguće – i ukazuju deci da ih odmah isprave.

Slobodne aktivnosti u mnogome zavise od potrebe učenika i osmišljene su tako da nemaju karakter školskog časa. Svakoj fizičkoj aktivnosti i kreativnom radu prethode odgovarajuće pripreme.

Niže su navedene slobodne aktivnosti koje su organizovane u popodnevnom boravku u školi.

 

Ručni rad Dramska radionica Gimnastika Put oko sveta
Mirjana Osatović Bojana Veselinović, Aleksandra Lukić. Mina Krneta

 

**Na početku druge školske nedelje će biti predstavljena ponuda sekcija za osnovnu školu, tako da će deca tada biti u prilici da se odluče za dve sekcije do petka 14.09.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa ponudom sekcija možete se obratiti gospodinu Heroldu. Planirani početak sekcija je treća školska nedelja.