Nachmittagsbetreuung

Popodnevni boravak

Informacije za roditelje o popodnevnom boravku

Dostupnost u popodnevnom boravku: od 12h do 16h

Tel. 060/0487 036

Koordinator: Marija Leskovac, [email protected]

Razred:
Vaspitačica:
1 Ana Caran  [email protected]
2 Milica Stojanović [email protected]
3 Maria Polischtschuk  [email protected]
4 Maria Polischtschuk  [email protected]