Elterninfo

Informacije za roditelje

Dragi roditelji!

Zajedno sa vama imamo zadatak da vaše dete obrazujemo, vaspitamo i da ga pratimo u njegovim interesovanjima i pitanjima. Svako dete je jedinstveno. Ovu veliku zajedničku odgovornost želimo zajedno sa vama na najbolji mogući način da podelimo. Za nas je veoma važna uska i uspešna saradnja sa vama! To se odnosi na sledeće oblasti:

Dragi roditelji, molimo vas da posećujete polugodišnje roditeljske sastanke! Na njima dobijate najvažnije informacije o tekućoj školskoj godini, predmetima i postavljenim zadacima, kao i vašim mogućnostima da date svoj doprinos. Na roditeljskom sastanku u drugom polugodištu važno mesto imaju i pedagoške teme.

U vezi sa aktuelnim pitanjima kontaktirajte odgovarajućeg nastavnika ili školskog psihologa, kako biste dogovorili sastanak. ► Termini za sastanke

Molimo vas da uzmete u obzir smernice za rešavanje konflikata. ► Smernice za ulaganje žalbi

Radujemo se uspešnoj saradnji!
Vaš tim osnovne škole