Das deutsche Schulsystem

Die Deutsche Schule Belgrad – Lernerfolg und mehr…

Das deutsche Schulsystem

Nemačka škola Beograd – uspeh u učenju i više…

Nemački obrazovni sistem

Nemačka škola Beograd se orijentiše prema nemačkom selektivnom obrazovnom sistemu, gde se deca veoma rano – već posle četvrtog razreda –  klasifikuju u skladu sa svojim sposobnostima, nakon čega se pred njih u višim razredima –  u gimnaziji, „Realschule“ (tzv. „realka“) ili „Hauptschule“ (u doslovnom prevodu: „glavna škola“),u skladu sa izvršenom klasifikacijom, postavljaju različiti zahtevi.

Gimnazija i matura:

U Nemačkoj po završetku četvorogodišnje osnovne škole oko 50% dece prelazi u gimnaziju. Za to je potrebna odgovarajuća preporuka, koja se izdaje u četvrtom razredu, što važi i u našoj školi. Do tada deca treba da ovladaju nemačkim jezikom kao maternjim, da imaju dobre ocene iz ostalih predmeta, kao i da pokažu sposobnost samostalnog rada. To konkretno znači: vaše dete sledi svoja interesovanja i spremno je za rešavanje postavljenih zahteva (drugim rečima „ne želi samo da se igra“). Takvo dete radi savesno i samostalno, izvršava svoje obaveze i pritom konstruktivno učestvuje u radu

Nemačka matura i put do tog cilja iziskuju veliki trud i rad. Do tog cilja stižu samo učenici koji su u odgovarajućoj meri nadareni, izuzetno marljivi i koje roditelji odgovorno podržavaju. Iako naša škola savetuje i podržava učenike na tom putu, roditeljska odgovornost je velika i ne može se preneti na druge.

Realschule, Hauptschule

Ostale završne diplome koje se mogu steći u Nemačkoj školi Beograd nisu direktno kompatibilne sa srpskim obrazovnim sistemom i zbog toga se odnose samo na decu iz zemalja nemačkog govornog područja. Takva deca u okviru postojećeg razreda imaju drugačije/posebne programe nastave.

Ako dete iz Srbije koje ima samo srpsko državljanstvo u našoj školi u 4. razredu ne dobije preporuku za gimnaziju ili ograničenu preporuku za gimnaziju, školovanje mora nastaviti u srpskoj školi.

Nemački sistem ocenjivanja:

Takođe je važno da roditelji umeju pravilno da procene ocene. Za razliku od ponekih ovdašnjih privatnih škola, kod nas se daju stroge ocene po nemačkom sistemu: ocena „odličan“ (1), (nem. „sehr gut“), daje se za zaista izvanredan uspeh. Ocena „vrlo dobar“ (2), (nem. „gut“) takođe znači da učenik sa ovakvim uspehom dobija gimnazijsku preporuku. Ocena „dobar“ (3), (nem. „befriedigend“), odgovara prosečnom uspehu. Ocene „dobar“ (3) i „dovoljan“ (4), (nem. „ausreichend“), znače u osnovnoj školi, a i kasnije, da je učenik položio razred. Postoje i ocene „slab“ (5),  i „nedovoljan“ (6),  (nem. „ungenügend“), koje označavaju uspeh koji ne zadovoljava postavljene kriterijume.

Sasvim je, dakle, nerealno da od Vašeg deteta očekujete stalne jedinice!

Mi pažjivo pratimo razvoj Vašeg deteta i pružamo mu podršku. O tome Vas možemo precizno informisati i ukazati na individualne mogućnosti pružanja podrške.

Za dete je i dalji razvoj maternjeg jezika (npr. srpskog) veoma važan; u vezi sa time ćemo Vas takođe rado posavetovati.

Uspeh u školi:

Aktuelna naučna istraživanja pokazuju da najveći uticaj na dečiji uspeh u školi imaju razgovori koje roditelji vode sa decom (potpuno je nebitno na kom jeziku).

Za kasniji uspeh u školi takođe je veoma važno i zajedničko svakodnevno druženje sa knjigama, koje počinje razgledanjem i komentarisanjem slikovnica u najranijem uzrastu, nastavlja se čitanjem knjiga deci naglas, a dopunjuje se vežbanjem samostalnog čitanja u prvom razredu.

Odlučujuće za postizanje uspeha u učenju jezika jeste da dete i izvan škole po mogućstvu što češće i na što raznovrsnije načine bude u kontaktu sa nemačkim jezikom. U tu svrhu smo pripremili informativni materijal za roditelje koji malo ili uopšte ne govore nemački jezik.

Nemačka škola Beograd ne nudi All-Inclusive-Program:

Dakle, Nemačka škola Beograd ne nudi „all inclusive“ program, kao što to možda obećava poneka privatna škola!

Šta je važno?

  • Molimo Vas da kao roditelj u okviru svog dnevnog rasporeda planirate dovoljno vremena za svoje dete!
  • Prvenstvena odlika Nemačke gimnazije je da se od učenika zahteva veliki stepen samostalnosti. Samostalno i apstraktno mišljenje, spremnost da se preuzme odgovornost i sposobnost rešavanja problema, izuzetno su bitni kvaliteti za budućnost naše dece. Do njih se ne dolazi preko noći. Treba ih podsticati po mogućstvu u što ranijem uzrastu, i to korak po korak.
  • Konstantno uzimanje privatnih časova, nedosledno vaspitavanje i vršenje pritiska (od strane roditelja) kontraproduktivni su za decu i koče ih na tom putu.

Ukratko:

  • U nemačkim školama se iz svih predmeta (posebno u gimnaziji) izuzetno mnogo zahteva.
  • U Nemačkoj to polazi za rukom samo nadarenoj i/ili marljivoj deci.
  • Deca iz Srbije koja pohađaju našu školu dodatno su opterećena jer im je nemački strani jezik. To se ne može ukloniti vremenski dužim učenjem, privatnim časovima ili vršenjem pritiska.
  • Neophodno je da dete pokazuje nadarenost za jezike, jer će u suprotnom neizbežno biti preopterećeno.
  • Ukoliko dete ne poseduje uslove za koji se traže u Nemačkoj školi Beograd, najbolje bi bilo da pređe u srpski školski sistem. Što ranije to –  razume se – lakše po dete.

Svakako da se radujemo svakom detetu koje svoj školski dom pronađe u Nemačkoj školi Beograd i preduzimamo izuzetno mnogo u cilju pružanja individualne podrške, ali sa druge strane smatramo da je važno iskreno proceniti šta dete može postići, a šta ne.

Talenat za jezike ili posedujemo ili ne, što se da već jako rano uočiti.

Roditelji i nastavnici budno moraju koristiti vreme i redovno razmenjivati mišljenja o uspehu dece, što čini osnovu uspešne saradnje!