Deutsch

NEMAČKI JEZIK

Reč ‘Esel‘ (magarac) kada se pročita unazad glasi: ‘Lese!‘ (Pročitaj!), Abraham a Santa Clara (1644 – 1709)

  • Nemački jezik kao glavni predmet u toku školovanja, a ujedno i obavezni pismeni ispitni predmet na maturi u Nemačkoj školi Beograd ima izuzetno važnu ulogu.
  • Naša škola prati učenike od prvih početaka učenja pisanja i čitanja pa sve do mature.
  • Đaci vežbaju govor i pisanje, zajedno razmišljaju o jeziku, izučavaju odnos prema tekstu i bave se istorijom nemačke književnosti.
  • Pomažemo učenicima da prevaziđu eventualne jezičke nedostatke, ali treba naglasiti da Nemačka škola nije škola jezika: mi ne predajemo nemački jezik kao strani – on kod nas predstavlja preduslov za uspešno pohađanje nastave.