Deutsch als Unterrichtssprache

Deutsch als Unterrichtssprache

Nemački kao nastavni jezik

Celokupna nastava (sem engleskog i srpskog jezika) kao i popodnevni boravak održava se na nemačkom jeziku.

Jezički nivo nastavnika je po pravilu na nivou maternjeg. Svi nastavnici nemačkog poseduju odgovarajuće diplome (pedagogija ili germanistika).

Teži se dostizanju visokog nivoa znanja jezika kod dece:

  • Samo se deca sa odgovarajućim znanjem jezika primaju u osnovnu školu. Za to se pripremaju u ► Predškolskom.
  • Od prvog razreda nastava se odvija po nemačkim nastavnim planovima (Savezna pokrajina Tiringija 2010).
  • Deca čiji maternji jezik nije nemački do kraja četvrtog razreda imaju redovno dodatne ► radionice.
  • Roditelji te dece obavezno dobijaju ► dodatna uputstva za rad kod kuće (Nemački kao strani: saveti)
  • Svakodnevna nastava nemačkog se odvija u heterogenim grupama. Deca kojima je nemački maternji su važni jezički uzori za druge.
  • U 1. i 2. razredu deca kroz male grupe za učenje dobijaju mogućnost dužeg aktivnog učestvovanja u nastavi.
  • Od 3. razreda očekujemo da deca mogu pratiti nastavu na nemačkom kao maternjem.
  • Redovne provere jezika i individualni rad sa decom pomažu da se popune eventualne rupe u znanju.