Chemie

Chemie

HEMIJA … za bolji život

  • Bez hemije možemo da živimo, ali nam ona nudi mnoge prednosti – nove materijale, kao npr. đubriva, pesticide, boje, lekove – što život čini jednostavnijim i boljim. Da bi se obezbedilo dovoljno hrane za 7 milijardi ljudi neophodna je savesna i odgovorna primena hemikalija. Istraživanja kvaliteta naših namirnica i kontrola okoline zahtevaju stalne analize pomoću hemijskih postupaka.
  • Nastavom hemije prenose se stručna znanja, koja učenicima služe kao instrumenti za donošenje kompetentnihodluka u pitanjima prirodnih nauka i tehnike.
  • Učenici stiču teorijska i praktična znanja o strukturi atoma, tipu vezivanja, hemijskim reakcijama i vezi između strukture i karakteristika različitih organskih i neorganskih supstanci. Težište je u pronalaženju veze sa iskustvima iz stvarnog života. U praktičnom radu u hemijskoj laboratoriji učenici stiču sposobnosti za siguran i pravilanrad sa aparatima i hemikalijama.
  • Hemija se u Nemačkoj školi Beograd predaje od 8. do 10. razreda. Osnovno obrazovanje iz hemije je važno za sve, a naročito za one koji po okončanju školovanja nameravaju da se bave prirodnim naukama ili medicinom.