Doručak za Dan majki
14. May 2018
Izlet u „Botaničku baštu Jevremovac“
18. May 2018

Poseta Palićkom i Ludaškom jezeru kao i Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice

Učenici 11. i 12. razreda su tokom svoje ekskurzije na Paliću i Ludašu 10.5.2018. mogli svojim očima i nosom da vide i osete šta sve može da se dogodi kada čovek dramatično poremeti ekološku ravnotežu jezera. 

Oba jezera su decenijama – Ludaško jezero i dan danas – korišćena kao rezervoari otpadnih voda, čime je sve više smanjivan kvalitet vode. Izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Subotici situacija se, bar u Palićkom jezeru, poslednjih nekoliko godina znatno popravila. 

Mišel Roman (Michell Rohmann), rukovodilac projekta „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“ učenicima je teoretski i praktično predočio koje su mere za poboljšanje situacije do sada preduzete. 

Najsrdačnije zahvaljujemo nemačkoj Kreditnoj banci za obnovu (Kreditanstalt für Wiederaufbau) za podršku i organizaciju ove ekskurzije.

Ane Boseker (Anne Bossecker)