Beschwerdemanagement

Beschwerdemanagement

Postupanje u slučaju pritužbi

DSB: Kako postupiti u slučaju pritužbe: Smernice

U Nemačkoj školi Beograd (DSB) svakodnevno usko sarađuje preko dve stotine ljudi, čiji je konstantan zadatak stvoriti željenu atmosferu, punu poverenja, u kojoj se stremi postizanju uspeha, a u kojoj se problemi u međuljudskim odnosima mogu svesti na minimum.

Probleme ne treba ni umanjivati niti ih bespotrebno naglašavati. Oni treba da podsećaju na postojanje određenih standarda u komunikaciji (kao što su ove „smernice“).

Postupak upravljanja žalbama, dogovoren u DSB-u, ne treba da pomogne samo u rešavanju pojedinačnih problema, nego i u popravljanju školske klime uopšte.

Osnovni preduslov za to je da svi članovi školske zajednice pokušaju najpre rešiti probleme na onom nivou na kom su i nastali, a ne obraćajući se odmah višoj instanci. Svi školski gremiji doprinose tome, a svi članovi prihvataju ovde navedene strukture „smernica“.

Cilj je da rano prepoznamo konflikte i potrebe, kao i da omogućimo razgovor kao rešenje konflikta pre nego što preraste u zategnute odnose i vređanja.

Načelno važi za sve:

Kontakt osoba za sve probleme, sem onih koji se tiču finansija roditelja, u prvoj liniji je škola, a ne Školski odbor (niti Nemačka ambasada). Škola, a ne Školsko društvo ― u ovom pogledu nosilac je odgovornosti.

Prvi korak u rešavanju problema uvek je neposredno i lično uspostavljanje kontakta. Stalna, intenzivna korespondencija mejlovima pre neposrednog kontakta pokazala se neadekvatnom, pošto je u prošlosti samo uzrokovala nepotrebnu eskalaciju i sprečavala otvoreno i konstruktivno rešavanje problema.

 Postupci u slučaju problema među učenicima i roditeljima :

 • Na prvom mestu stoji uvek pokušaj da se konflikt reši neposrednim i ličnim razgovorom sa dotičnom osobom (učenik/roditelj).
 • Nakon toga sledi pokušaj posredovanja predsednika odeljenske zajednice odn. portparola učenika/predstavnika roditelja u konfliktu.
 • „Učenici-medijatori“ (=„Streitschlichter“) uključuju se i pokušavaju da pronađu rešenje
 • O svemu se obaveštava razredni starešina odnosno nastavnik od poverenja i pokušava da posreduje u
 • Sledeća mogućnost je posredovanje školskog psihologa, gospođe Bošnjak, koja kao medijator daljim merama postiže ciljne dogovore, a po potrebi se uključuje i nadležni
 • Tek kada se ispostavi da nijedna od preduzetih mera nije urodila plodom, treba obavestiti direktora škole i po potrebi angažovati spoljna lica koja bi pomogla u rešavanju konflikta.

Postupci u slučaju problema sa nastavnicima ili vaspitačima:

 • Prvi korak je pokušaj da se konflikt reši neposrednim i ličnim razgovorom sa dotičnim
 • Potom se u zavisnosti od slučaja obaveštavaju druge instance, kao što su razredni starešina, nadležni koordinator odnosno nastavnik od poverenja ili predsednik saveta roditelja, koji pokušavaju da posreduju u
 • Školski psiholog – gospođa Bošnjak – kao medijator radi na dogovoru oko ciljeva uvodeći dalje
 • Ako su preduzete mere bile bezuspešne ili ako rezultati nisu zadovoljavajući, obaveštava se direktor škole.

Postupci u slučaju problema sa davanjem ocena:

 • Na prvom mestu uvek stoji pokušaj da se konflikt reši neposrednim i ličnim razgovorom sa dotičnim
 • Potom se uključuje razredni starešina odnosno nastavnik od poverenja i razgovara se o daljim mogućnostima rešavanja problema. U ovom razgovoru se odlučuje i o eventualnom uključenju direktora škole.
 • Direktor škole stoji na raspolaganju za konsultacije, i on po potrebi, radi daljeg savetovanja, poziva predsednike stručnih aktiva, koordinatore ili druge predmetne nastavnike iz škole.
 • Po potrebi se saziva sednica stručnog aktiva/odeljenskog veća/ uprave škole u proširenom sastavu (sa koordinatorima).

Usvojeno na nastavničkom veću: 16.05.2013.