AUFNAHME

AUFNAHME

Prijava za vrtić,
predškolsko i školu

Drago nam je što svoje dete želite da upišete u našu školu!

S obzirom na to da su za školsku 2017/2018. godinu nažalost već popunjena sva mesta, kako u vrtiću (40 mesta) tako i u predškolskom (20 mesta), molimo Vas da što pre prijavite dete za školsku 2018/2019. godinu, čime će ono biti stavljeno na listu čekanja.

ROK ZA PRIJAVU za novu 2018/2019. godinu je 1. mart 2018.

Po isteku roka za prijavu odlučuje se o prijemu dece. Ukoliko od škole dobijete pozitivan odgovor za upis deteta, u obavezi ste da odmah uplatite jednokratnu nepovratnu prijavnu taksu.

Nakon toga treba da zakažete razgovor sa direktorom škole, gospodinom Štefanom Videnhoferom (Stefan Wiedenhofer), koji će od 1. marta 2018. godine u skladu sa internim pravilima škole odlučivati o konačnom upisu dece.
Tel. 00381 (11) 4 116 116 ili 00381 (60) 048 70 10;  E-Mail: schulleiter@dsbelgrad.com

Na ovaj razgovor ponesite formular za prijavu potpisan od strane oba roditelja, a za slučaj da se dete prijavljuje za upis u školu od 2. razreda i poslednje svedočanstvo škole koju je dete pohađalo. Ukoliko je odobren upis deteta, pre početka školske godine treba da dostavite sledeća dokumenta:

  • izvod iz matične knjige rođenih
  • lekarsko uverenje
  • potvrdu o prebivalištu u Srbiji
  • kopiju pasoša staratelja

Ispisivanje iz škole:

Ukoliko želite da ispišete dete iz škole, treba da popunite Ispisnicu (koja se nalazi na našem sajtu) i ponesete ga na završni razgovor sa direktorom. Molimo da pre ispisivanja deteta kratko obavestite sekretarijat o Vašoj odluci (sekretariat@dsbelgrad.com )

Formulari

Formular za prijavu

Ispisnica

Pravilnik o školarini

Pravilnik o školarini