Pobeda nakon dve godine
31. January 2019
Napeti košarkaški duel u nemačkoj školi
6. February 2019

Aktivno učenje

Nastava u 2. razredu se bazira na metodi učenja putem otkrivanja i na taj način se dolazi do rešenja a i samim tim i usvajanja novih sadržaja. Učenici sa velikom radošću istražuju pomoću različitih materijala i rade u grupama. Upravo zbog toga im pisanje ne pada teško. Cilj nastave je da uče jedni od drugih, da sakupljaju ideje, da učvršćuju nove pojmove i da ih aktivno primenjuju.

Svet oko nas: objašnjavamo kako nastaje zvučni talas i kako se on širi, tako što sprovodimo eksperiment i na taj način pokažemo kako on može biti i vidljiv.

Matematika: dodirujući drvene figure, učenici zapravo uče i sami utvrdjuju koliko ivica, uglova i površina mogu imati različita geometrijska tela.

Nemački jezik: pre nego što samostalno stavljaju bajku, zajedno na času imenujemo prideve, figure, mesta dešavanja, koja se pojavljuju u jednoj bajci.

Radnja bajke se postepeno objašnjava kao i primena elemenata u jednoj bajci. Na taj način deca lakše pišu bajke koristeći pri tome naučenu „nit bajke“.

Svetlana Smiljković

Fotogalerija