Pravila u vezi sa izostancima

Pravila u vezi sa izostancima

Pravila u vezi sa izostajanjem sa nastave 5-12 razred

Uvodne napomene:

 • Odsustvovanja sa nastave obuhvataju neopravdane i opravdane izostanke zbog bolesti, porodičnih proslava, rođendana, polaganja vozačkog ispita itd..
 • Izostanci koji nastanu u toku poslednje dve nastavne nedelje jednog polugodišta pripisuju se izostancima iz narednog polugodišta!
 • Kod neuverljivih opravdanja za izostanke, moguće je preduzimanje odgovarajućih disciplinskih mera, pa čak i izbacivanje iz škole.
 • U slučaju ekskurzija i drugih vanškolskih aktivnosti, učenik mora direktno, a ne preko sekretarijata, obavestiti dotičnog nastavnika o svom izostanku.
 • U svakom slučaju svi izostanci moraju na odgovarajući način biti opravdani i dokumentovani.

1.      Kašnjenje na nastavu:

 • Tri zakašnjenja se računaju kao jedan nastavni čas, a šest zakašnjenja kao jedan dan. Odjave sa nastave se računaju kao obični izostanci.
 • Kod kašnjenja na prvi čas, učenik se tek od drugog časa uključuje u redovnu nastavu. U tom slučaju dežurni nastavnik u slobodnoj učionici nadgleda učenike koji su zakasnili. Učenik ima mogućnost da ponavlja ranije pređeno gradivo. Propušteno gradivo sa prvog časa (uključujući radne listove, beleške u sveskama, kao i domaći zadatak) učenik sam mora nadoknaditi.
 • Izuzetak: U slučaju da odeljenje piše test ili pismeni zadatak, učenik, iako je zakasnio, takođe radi proveru znanja, ali mu se vreme predviđeno za rad ne produžuje. Dežurni nastavnik vodi evidenciju o dolasku zakasnelih učenika.

2.      Bolest

 • U slučaju da se učenik razboli kod kuće, SMS-om obaveštava razrednog starešinu, a telefonskim putem i sekretarijat pre početka nastave (od 7:30) ili se po nekom od drugova iz razreda dostavlja pismeno opravdanje.
 • U slučaju da se učenik razboli tokom nastave, on popunjava odgovarajući formular, kojim se kod predmetnog nastavnika uz potpis i naznaku vremena odjavljuje sa časova. Sekretarijat kontaktira roditelje i dogovara da li će po dete doći oni ili neko ovlašćeno lice, ili će pak učenik dobiti odobrenje telefonom da sam ide kući. U sekretarijatu se nakon razgovora sa roditeljima pečatira formular i daje nastavniku, kako bi bio upoznat da se učenik pravilno odjavio.
 • Roditelji sledećeg dana razrednom starešini vraćaju potpisan formular da se učenik razboleo. Ako bolest traje do tri dana, roditelji dostavljaju dodatno pismeno opravdanje sa naznakom dana kada je učenik bio bolestan. U slučaju da bolest potraje duže od tri dana, mora da se dostavi potvrda lekara.
 • Ukoliko roditelji nisu dostupni, a radi se o lakšim povredama/oboljenjima, škola će za to vreme preuzeti brigu o detetu. Ukoliko se radi o težim povredama/oboljenjima, dete će biti odvezeno u bolnicu.
 • Preglede kod lekara/stomatologa (uključujući i kontrole za proteze!) načelno zakazivati van obavezne nastave.
 • U slučaju da se učenik razboli na dan kada je zakazan pismeni ispit, pismeni zadatak, kontrolna vežba, centralni ispit u X razredu, maturski ispit, mora se odmah faksom poslati lekarsko opravdanje u pismenoj formi ili se lično predati u školi. To mora uslediti istoga dana, inače će pismeni biti ocenjen nedovoljnom ocenom (6).
 • U slučaju da nastavnik zbog izostajanja učenika ne može pravično da ga oceni, može se zakazati ispit u vezi sa propuštenim gradivom. Taj ispit može biti usmeni ili pismeni; ukoliko bude usmeni, tokom ispitivanja još jedan nastavnik vodi zapisnik. Ukoliko se ispit u vezi sa propuštenim gradivom ne održi blagovremeno pre odluke koja se donese na konferenciji o prelasku u viši razred, ukupan učenikov uspeh se neće moći izračunati a prelazak u viši razred se stavlja pod znak pitanja. U pojedinačnim slučajevima rukovodstvo škole odlučuje.
 • Neopravdano izostajanje za vreme pisanja pismenih zadataka: Ukoliko se razrednom starešini ili sekretarijatu istog dana ne dostavi lekarsko uverenje u originalu, mejlom ili faksom, dotični učenik iz najavljenog pismenog zadatka dobija ocenu 6 odnosno 0 poena.
 • Učenicima se savetuje da za svaki slučaj vode ličnu evidenciju o odsustvovanju sa nastave.

Zaključak:

 • Sekretarijat i razredni starešina se moraju obavestiti u slučaju bolesti.
 • Opravdanje se razrednom strarešini mora dostaviti na odgovarajućem formularu.
 • Zbog prekoračenja maksimalnog broja izostanaka, koji se može tolerisati, na kraju polugodišta se organizuju dopunska ispitivanja.

3.      Odsustvovanje

 • Po pravilu nije dozvoljeno iz ličnih razloga odsustvovati sa nastave pre ili posle raspusta..
 • Molimo vas da se izričito pridržavate školskih kalendara i naznačenih dana raspusta i da svojevoljno ne produžavate raspust! Zbog toga, svoja privatna putovanja planirajte u vremenu trajanja raspusta.
 • Odsustvovanje sa nastave iz posebnih privatnih razloga može biti dozvoljeno samo ako su sve ocene osigurane, pa je moguće izračunati postignuti uspeh, i ako odsustvovanje neće ugroziti dalji uspeh učenika.
 • U toku školske godine razredni starešina može opravdati odsustvovanje sa nastave samo 3 puta po jedan dan. Prethodno mora konstatovati da toga dana nema pismenih zadataka/vežbi, i takođe obavestiti ostale kolege.
 • Odsustvovanje sa nastave više od jednog dana ili više od 3 puta tokom jedne školske godine može odobriti samo direktor škole.
 • Molba u vezi sa takvim odsustvovanjem upućuje se blagovremeno, pre bilo kakvog planiranja putovanja, i to u pisanoj formi.
 • Za odsustvovanje sa nastave mora se podneti pismeni zahtev i predati razrednom starešini ili upravi škole najmanje tri dana pre potrebnog termina. Termini za putovanja i odmor nisu važan lični razlog za odsustvovanje sa nastave.
 • Odsustvovanje sa nastave neće biti odobreno za one dane, kada su zakazani pismeni zadaci i kontrolne vežbe.

4.      Naknadno pisanje pismenih zadataka (posle odobrenog odsustvovanja sa nastave i bolesti)

 • U slučaju da učenik zbog bolesti ili odobrenog odsustvovanja sa nastave nije prisustvovao pisanju pismenog zadatka, načelno naknadno radi pismeni, jer ne postoji mogućnost da ga zameni usmenim odgovaranjem. Izuzetke može da odobri direktor.
 • Ukoliko predmetni nastavnik još nije ocenio i vratio učenicima pismeni zadatak, učenik koji je bio odsutan, odmah po povratku ćr raditi isti pismeni i to pod nadzorom predmetnog nastavnika. Sadržaj pismenog zadatka će se razlikovati od onog koji su radili ostali učenici, a pisaće se nakon redovne nastave.
 • Ukoliko je učenik duže vremena bolestan i ako je predmetni nastavnik učenicima već vratio pismene zadatke, naknadni termin tj. centralni termin za pisanje pismenih zadataka određuje škola..

Važi od 16.08.2012. godine (Sednica nastavničkog veća),
Dopunjeno na Sednici nastavničnog veća 03.09.2013, 03.06.2015. i 23.06.2015. godine.
Štefan Videnhofer (Stefan Wiedenhofer)  – Direktor škole